Formål

Kursets formål er at forberede menighedsrådets repræsentanter til forhandlingerne med de faglige organisationer – med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst.

Målgruppe

Kurset er for kontaktpersoner og andre, der på menighedsrådets vegne forhandler løn for menighedsrådets ansatte.

Indhold

På kurset sætter vi blandt andet fokus på:

  • Sammenhængen mellem menighedsrådets mål og løndannelsen
  • Hvilke muligheder, der er for at aftale løn inden for overenskomsternes regler
  • Hvordan forhandlingerne foregår
  • Den gode begrundelse
  • Lønberegning 
  • Resultatet af lønforhandlingen

Form

Gennemgang af de væsentligste overenskomstbestemmelser, drøftelser i grupper og plenum suppleret med øvelser i lønforhandling og indgåelse af aftaler.

Tilmelding

Claus Skovbjerg, cjs@km.dk/ 21 18 49 31.
Tilmeldingsfrist er den 11. september.

Udbyder

Distriktsforeningen for Grene Provsti

Info

Tid og sted:

18. september 2017 kl. 18:00 - 21:00


Vorbasse Sognehus

Kirkegade 19
6623 Vorbasse

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.


Yderligere info

Underviser på kurset er juridisk konsulent Anne Karlsen fra Landsforeningen af Menighedsråd.