Formål

Kursets formål er at forberede menighedsrådets repræsentanter til forhandlingerne med de faglige organisationer – med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst.

Målgruppe

Kurset er for kontaktpersoner og andre, der på menighedsrådets vegne forhandler løn for menighedsrådets ansatte.

Indhold

På kurset sætter vi blandt andet fokus på:

  • Sammenhængen mellem menighedsrådets mål og løndannelsen
  • Hvilke muligheder, der er for at aftale løn inden for overenskomsternes regler
  • Hvordan forhandlingerne foregår
  • Den gode begrundelse
  • Lønberegning 
  • Resultatet af lønforhandlingen

Form

Gennemgang af de væsentligste overenskomstbestemmelser, drøftelser i grupper og plenum suppleret med øvelser i lønforhandling og indgåelse af aftaler.

Tilmelding

Birthe Vilhelmsen, nuserkr@mail.dk / 42 58 48 56. Tilmeldingsfrist er 30. september.

Udbyder

Distriktsforeningen Sydthy

Info

Tid og sted:

16. oktober 2017 kl. 18:00 - 21:30


Nørrevangskirken

Nørrevangstorvet 1 - 3
4200 Slagelse

Pris

Kr. 130,- inkl. sandwich, en øl/vand og kaffe
Betaling til 0541 / 188469


Yderligere info

Underviser på kurset er juridisk konsulent Anne Karlsen fra Landsforeningen af Menighedsråd.