Formål

Kursets formål er at forberede menighedsrådets repræsentanter til forhandlingerne med de faglige organisationer – med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst.

Målgruppe

Kurset er for kontaktpersoner og andre, der på menighedsrådets vegne forhandler løn for menighedsrådets ansatte.

Indhold

På kurset sætter vi blandt andet fokus på:

  • Sammenhængen mellem menighedsrådets mål og løndannelsen
  • Hvilke muligheder, der er for at aftale løn inden for overenskomsternes regler
  • Hvordan forhandlingerne foregår
  • Den gode begrundelse
  • Lønberegning 
  • Resultatet af lønforhandlingen

Form

Gennemgang af de væsentligste overenskomstbestemmelser, drøftelser i grupper og plenum suppleret med øvelser i lønforhandling og indgåelse af aftaler.

Tilmelding

Else-Marie Høgstrup post@hoegstrup.com /2084 2239. Tilmeldingsfristen er den 29. august 2017. Efter denne dato er tilmelding bindende.

Udbyder

Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier.

Info

Tid og sted:

06. september 2017 kl. 17:30 - 21:00


"Samlingsstedet"

Vor Frue Hovedgade 51
4000 Roskilde

Pris

Kr. 150,00 inkl. sandwich m.m.


Yderligere info

Kursus starter med sandwich kl. 17.30, undervisningen begynder kl. 18.00.

 

Underviser på kurset er juridisk konsulent Anne M. Karlsen fra Landsforeningen af Menighedsråd.