Formål
Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver dig konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

I løbet af uddannelsens fire moduler får du et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:

 • Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
 • Viden om rammer og regler
 • Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
 • Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
 • Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:

 • Folkekirkens struktur
 • Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
 • Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
 • Kodeks for god ledelse i folkekirken
 • Udarbejdelse af personalepolitik
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
 • Den anerkendende tilgang
 • Distanceledelse
 • Forebyggelse og håndtering af konflikter
 • Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS
 • Udarbejdelse af visioner i menighedsrådet


Form
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd.

Tid og sted
5. september 2017
25. oktober 2017
28. november 2017
12. december 2017

Ovenstående datoer/modul afholdes: Ågerup Sognegård, Ågerupvej 3A, Ågerup, 4000 Roskilde
 
Alle modulerne afvikles fra kl. 14.30-21.00.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til kursus@menighedsraad.dk og foregår efter først til mølle-princippet.
Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, adresse, sogn, telefonnummer og mail.

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

05. september 2017 kl. 14:30 - 21:00


Ågerup Sognegård

Ågerupvej 3A, Ågerup
4000 Roskilde

Pris

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner i menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen.

Du skal dog betale i alt 775 kroner inkl. moms for forplejning. Prisen dækker kaffe/te, kage, aftensmad, drikkevarer og snacks på alle fire moduler samt bidrag til undervisers transport og undervisningsmateriale.


Yderligere info

Kursusdage

5. september 2017
25. oktober 2017
28. november 2017
12. december 2017

Alle modulerne afvikles fra kl. 14.30-21.00.