Formål
Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver dig konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

I løbet af uddannelsens fire moduler får du et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:

 • Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
 • Viden om rammer og regler
 • Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
 • Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
 • Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:

 • Folkekirkens struktur
 • Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
 • Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
 • Kodeks for god ledelse i folkekirken
 • Udarbejdelse af personalepolitik
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
 • Den anerkendende tilgang
 • Distanceledelse
 • Forebyggelse og håndtering af konflikter
 • Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS
 • Udarbejdelse af visioner i menighedsrådet


Form
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd.

Tid og sted
Hold D - Fyn
23. august 2017
13. september 2017
11. oktober 2017
14. november 2017

Ovenstående datoer/moduler afholdes: Paarup Sognegård, Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV.
 
Alle modulerne afvikles fra kl. 14.30-21.00.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til kursus@menighedsraad.dk og foregår efter først til mølle-princippet.
Ved tilmelding bedes oplyst: Navn, adresse, sogn, telefonnummer og mail.

Udbyder
Landsforeningen af Menighedsråd

Info

Tid og sted:

23. august 2017 kl. 14:30 - 21:00


Paarup Sognegård

Solgårdsvej 40
5210 Odense NV.

Pris

Undervisningen er gratis for kontaktpersoner i menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen.

Du skal dog betale i alt 775 kroner inkl. moms for forplejning. Prisen dækker kaffe/te, kage, aftensmad, drikkevarer og snacks på alle fire moduler samt bidrag til undervisers transport og undervisningsmateriale.


Yderligere info

Kursusdage

23. august 2017
13. september 2017
11. oktober 2017
14. november 2017

Alle modulerne afvikles fra kl. 14.30-21.00.