Det gode samvirke: Udvikling af kirkelivet

Elsted 0920

Tid og sted

19. april 2023 Kl. 18:00 - 21:00

Fredens Kirkes Sognegård
Skibhus vej 162
5000 Odense

Pris

Hele arrangementet koster 350 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og to sandwich. Beløbet kan betales over kirkekassen. 0755 / 3227199163 Middelfart Sparekasse

Baggrund
Samvirke betegner det, at præsten, som født medlem af menighedsrådet, og de valgte medlemmer skal virke sammen om at skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst. Samvirket skal sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse og er derfor et fælles anliggende for hele menighedsrådet.

Formål
På dette kursus bliver I klædt på til at sætte udvikling af kirkelivet på dagsordenen i menighedsrådet med udgangspunkt i et godt samvirke.

Målgruppe
Alle medlemmer af menighedsrådet herunder præster.

Indhold
I løbet af dette kursus præsenteres I for viden om, hvad samvirke er og hvordan det kan foregå i praksis. I bliver klædt på til at igangsætte udvikling af kirkelivet med respekt for de enkeltes fagområder og kompetencer. I bliver introduceret til forskellige konkrete guides og redskaber til at sætte en god dialog i gang i menighedsrådet, så I på kort og lang sigt får sat jeres præg på kirkelivet.  

Kurset giver indsigt i:

  • Hvem har hvilket roller i menighedsrådet?
  • Dialogredskaber: Kommunikation på tværs af holdninger, roller og baggrund
  • Målsætninger: Hvad ønsker vi at opnå? Kirkelivet på dagsorden: hvordan vil vi være kirke?
  • Liturgi til debat: Hvordan skal gudstjenesten være og hvilke muligheder har vi for at præge den?
  • Udvalgsarbejde om kirkens udvikling: hvordan tilrettelægges det praktisk, når I ønsker at arbejde med udvikling af initiativer. Hvem gør hvad?

Form
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent, refleksioner og praktiske øvelser. I de praktiske øvelser involverer vi deltagerne for derigennem at skabe læring med personligt ejerskab.

Tilmelding
Bindende tilmelding senest 1.april til foreningens kasserer Finn Poulsen, fsmfyn@gmail.com

Udbyder
Fyens Stifts Menighedsrådsforening