Kend jeres sogn: Hvem skal I være kirke for og med?

Elsted 6010940

Tid og sted

26. september 2022 Kl. 18:00 - 21:30

Johanneskirken
Skoleholmen 9
2670 Greve

Pris

Det koster 150 kr. at deltage i kurset inkl. sandwich m.m.

Yderligere info

Kl. 18.00-18.30: Spisning

Baggrund
Som menighedsråd er jeres kerneopgave at være kirke for og med menigheden i sognet. Grundlaget for dette er en forståelse af, hvad medlemmerne forventer af kirken, hvordan sognet er sammensat, og hvad der kendetegner jeres lokalområde.

Formål
På dette kursus bliver I klædt på til at undersøge og analysere jeres sogn, så I kan få en godt fundament for jeres fremtidige beslutninger om, hvilken kirke I ønsker at være for netop jeres menighed.

Målgruppe
Alle medlemmer af menighedsrådet herunder præster.

Indhold
I løbet af dette kursus præsenteres I for viden om folkekirkemedlemmers tilhørsforhold til kirken, og udvikling gennem generationer. I bliver klædt på til at indsamle og forstå viden om, hvordan medlemsskaren er i jeres eget sogn ud fra kirkestatisk og dialogredskaber. I bliver introduceret til forskellige undersøgelsesredskaber, både med statistik og jeres eget kendskab til lokalområdet og vi prøver metoderne af i praksis, så du som deltager bliver klædt på til undersøgelsesopgaven i jeres lokale kirke.

Kurset giver:

  • Mulighed for at forstå og blive klogere på medlemmernes forventning til kirken
  • Indsigt i viden om dataindsamling om menigheden. Hvordan er menigheden sammensat? Hvordan udvikler den sig?
  • Redskaber til at få indsigt i jeres lokalområde
  • Redskaber til dialog med jeres medlemmer om, hvad kirken skal bidrage til i jeres lokalområde.

Underviser på kurset er Landsforeningens sekretariatschef Torben Vesterager Lauridsen.

Form
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra underviseren, refleksioner og praktiske øvelser. I de praktiske øvelser involverer vi deltagerne for derigennem at skabe læring med personligt ejerskab.

Tilmelding
post@hoegstrup.com

Tilmeldingsfrist: 16. september

Udbyder
Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde Provstier