Menighedsrådet er arbejdsgiveren

Elsted 6010940

Tid og sted

28. september 2022 Kl. 18:00 - 21:30

Hans Egedes Kirke
Grønlands Torv
9210 Aalborg SØ

Pris

Det koster 150 kr. at deltage i kurset. Reg.: 5363 Konto: 0000242330 Mærk indbetalingen kursus 28.09.22, antal deltagere samt sognenavn

Yderligere info

Spisning: kl. 18.00-18.30
Undervisning: kl. 18.30-21.30

Baggrund
Menighedsrådet har, som arbejdsgiver, ledelsesretten på den lokale kirkelige arbejdsplads og det er væsentligt, at menighedsrådet ser dette som en fælles opgave.

Formål
Kursets formål er at skabe forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt og hvordan en engageret ledelse er med til at skabe rammerne for en attraktiv og god arbejdsplads. Det kræver samarbejde i menighedsrådet og fokus på ledelsesopgaven samt forståelse for rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til medarbejderne.

På kurset ser vi på, hvordan menighedsrådet konkret forholder sig til forskellige ledelsesmæssige udfordringer og de vilkår og rammer, der gælder i Folkekirken.

Målgruppe
Valgte og fødte medlemmer af menighedsrådet

På kurset gennemgås bl.a.

  • Hvordan I som menighedsråd arbejder sammen som en ledergruppe. Herunder ledelsesretten og de muligheder der her medfølger samt jeres pligter og ansvar som arbejdsgiver.

  • kontaktpersonens rolle, både i forhold til menighedsrådet, men ligeledes i forhold til medarbejderne. Der vil være en gennemgang af de opgaver, der følger med rollen som kontaktperson, hvilket ansvar kontaktpersonen samt indenfor hvilke rammer kontaktpersonen kan agere.

  • Den praktiske ledelsesret. Vi vil kort komme ind på opgaver og problemstillinger i forhold til jeres medarbejdere, herunder ansættelser, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, personalemæssige udfordringer og afskedigelser.

  • Hvordan I som menighedsråd kan agere som en samlet arbejdsgiver, herunder forventningsafstemninger, såvel internt som ekstern. Vi vil ligeledes drøfte, hvordan I kan arbejde sammen som én enhed som en samlet arbejdsgiver.


Underviser på kurset er juridisk konsulent Martin Harregaard Pedersen.

Tilmelding
Tilmelding sker via indbetaling af 150 kr. til: Reg.: 5363 Konto: 0000242330

Mærk indbetalingen kursus 28.09.22, antal deltager samt sognenavn


Udbydere
Distriktsforeningerne
Aalborg Budolfi
Aalborg Nordre