Samarbejde mellem sogne

Elsted 0863

Tid og sted

4. oktober 2022 Kl. 18:00 - 21:30

Sognegården i Ørum
Åbrovej 44
8586 Ørum Djurs

Pris

Det er gratis at deltage i kurset, ligesom forplejning er gratis

Yderligere info

Spisning: kl. 18.00-18.30
Undervisning: kl. 18.30-21.30

Baggrund
Oplevelsen af fornyet glæde ved arbejdet og en vitaminindsprøjtning til det kirkelige liv i sognet er ofte resultatet for menighedsråd, medarbejdere og præster, når sogne vælger at øge samarbejdet. Samarbejde giver nye muligheder og motivation til at skabe liv og vækst i det kirkelige liv.

Formål
Formålet med denne aften er at give inspiration til, hvordan samarbejdet udvikles fra de første idéer til endelige resultater.

Målgruppe
Alle medlemmer af menighedsrådet, herunder præster.

Indhold
Gennem eksempler på forskellige typer af samarbejde inviterer oplægsholderen til debat om de mange muligheder og udfordringer samarbejde mellem sogne giver.

Fremtidige initiativer bygger ofte videre på allerede eksisterende samarbejder. Her er menighedsrådenes, medarbejdernes og præsternes viden og erfaringer afgørende for at det lykkes. Som en del af kurset vil der blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med allerede eksisterende samarbejder samt drøfte muligheder for fremtidigt samarbejde.

Du introduceres til FUV´s 4 typer af samarbejdsformer:

  • Præster på tværs, menighedsråd i sognene
  • Fælles om det hele
  • Sognene som udgangspunkt
  • Menighedsråd på tværs, præster i sognene

Herudover sætter vi fokus på, at I får sat det kirkelige liv på dagsordenen og vi kommer omkring folkekirkens lokale økonomi og skellet til den kirkelige ledelse i provstiet.

Igennem gruppedrøftelser deler I:

  • Gode erfaringer med samarbejde
  • Muligheder for fremtidigt samarbejde?
  • Hvilke opgaver løser vi bedst selv i sognene?
  • Hvilke opgaver løser vi bedst sammen med andre?

Form
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent, refleksioner og gruppedrøftelser. I gruppedrøftelserne involverer vi jer og skaber derigennem læring med personligt ejerskab.

Underviser på kurset er udviklingschef Vivi Rolskov Jensen, fra Landsforeningen af Menighedsråd​.

Tilmelding
ingehartung@hotmail.com
Husk at angive jeres navn og menighedsråd ved tilmelding

Tilmeldingsfrist den 12. september

Udbyder
Foreningen af Menighedsråd på Djursland og Mols