Tjek på økonomien?

Vi har lavet en samling med links, hvor du finder en række værktøjer, vejledninger og regelsamlinger, som kan hjælpe menighedsrådet i sager, der har med økonomi at gøre.

Kirkekontor 0636 (1)

Savner I overblik over kirkens økonomi og regnskab? Vi har lavet en samling af links, der kan hjælpe jer videre. Foto: Niels Åge Skovbo.

Af: Thomas Oddershede / Alex Kjær

Kirkeregnskab

På menighedsraad.dk har vi samlet en række nyttige links, som kan hjælpe med økonomi og regnskab.

Klik på overskrifter i teksten til venstre eller:

Se mere her.

Her finder du også en folder, som kan give jer et hurtigt overblik over den viden og dokumentsamling, der findes.

Oversigt over folkekirkens økonomi

Indtægter og udgifter

Oversigten giver en overordnet indblik i den økonomiske virkelighed, som den lokale kirkekasse er en del af. Videre fortæller den om de processer og formalia, som gælder i forbindelse med budgetlægning og regnskabsføring. God at blive klog af for nye menighedsrådsmedlemmer og et godt opslagsværktøj for de mere erfarne.

Budgetprocessen A-Z 

Her kan du læse om, hvorfor budgettet er et centralt element for den lokale kirkekasses økonomiforvaltning. Og så udlægger afsnittet også hvordan budgetproceduren forløber og de gældende tidsmæssige frister i processen.

Regnskabsprocessen A-Z 

Under regnskab kan du læse om Kvartalsrapportens betydning og budgetopfølgningen i løbet af året. Det er også her, du finder info om datoer og processen for behandling af det afsluttede årsregnskab.

Fakta om lokal økonomi

Budgetlægning 

Budgetlægningen indebærer primært to faser, hvor menighedsrådet skal levere et budgetbidrag i juni og det endelige budget i november. Det kan du læse meget mere om i ’Budgetbidrag’ og ’Budget’.

Regnskabsafslutning 

Der er en række opgaver og forhold i forbindelse med afslutning af regnskabet, som skal gennemløbes. Her ligger meget af arbejdet måske hos regnskabsfører, men det er vigtigt, at kasserer tager ejerskab og leverer menighedsrådets bidrag til en god regnskabsafslutning. Alt det kan du læse mere om under ’Forberedelse til regnskabsafslutning’ og ’Regnskabsafslutning’.

Moms og anlægsregnskab 

Moms og anlægsregnskab er nogle lidt mere specielle discipliner. Men det behøver ikke være fremmed for en kasserer eller menighedsrådet. Læs mere om moms og anlægsregnskab under Fakta om og tilegn dig nyttig viden.

Fakta om personaleadministration

Befordring

Må menighedsrådet udbetale kørselsgodtgørelse til ansatte og menighedsrådsmedlemmer – og hvor meget? Find svaret her.

Honorar, diæter og godtgørelser

Hvilke regler bestemmer, hvornår menighedsrådsmedlemmer f.eks. må modtage diæter eller honorarer? Find svaret her.

Arbejdstøj og beklædning

Hvordan er reglerne til beskatning, hvis menighedsrådet afholder udgifter til arbejdstøj og beklædning for de ansatte? Find svaret her.

Fakta om andre økonomiske aspekter

MobilePay

Der er lovhjemmel til, at kirkekasser kan benytte elektroniske betalingsformer som f.eks. MobilePay. Hvilke krav stiller MobilePay for oprettelse og er der mulighed for delvis gebyrfritagelse? Find svaret her.

Udlejning af sognelokaler

Menighedsrådet må udleje sine sognelokaler. Men hvilket regelsæt gælder og hvordan fastsætter man udlejningsprisen? Find svaret her.

Licitation og udbud

Hvilke regler i forbindelse med licitation, udbud og tilbud skal menighedsrådet være opmærksomme på, når det skal have udført større arbejder eller leverancer? Find svaret her.

Andre aspekter

Under Fakta om andre økonomiske aspekter finder du en lang række af emner i stil med de 3 ovenstående eksempler. Så gå på opdagelse og se om der ligger svar på netop dit spørgsmål.

Blanketsamling

Under Blanketsamling Økonomi er der pt. i alt 10 emnebokse. Ud over nedenstående emner finder du også info om kirkegårdstakster, SKAT, regelgrundlag og øvrige emner.

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler er nærmest et hot emne for tiden. Feriemidlerne har politisk bevågenhed i forhold til at midlerne kan være et værktøj til at stimulere forbruget i samfundet. Men det er faktisk uinteressant for menighedsrådet, da jeres fokus er på finansiering af udgiften og afregning af pengene til Lønmodtagernes feriemidler. Find bl.a. videoinfo om emnet her.

Lønindberetningsskemaer

En væsentlig del af god og effektiv lønbehandling er, at lønindberetning sker rettidigt og med god kvalitet og oplysning til regnskabsføreren, som skal indtaste i FLØS. Her kan indberetningsskemaer være en god hjælp, og dem finder en række eksempler på her.

Årsafslutning og moms

Under årsafslutning har vi samlet skemaer, som hjælper til afstemning og dokumentation overfor revisor. Her finder du også en Trin-for-trin guide samt Kirkeministeriets Vejledning til årsafslutning.

Momsadministrationen er både en del af årsafslutningen, men også et element i den løbende regnskabsføring og spørgsmål i løbet af året.

Budget og regnskab

Budget og regnskab er selvsagt to af de bærende piller i kirkeregnskabet. Under disse to emner har vi samlet en skemaer og informationer, som er relevante i arbejdet med budgetlægning og regnskabsføring.