Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår. Sådan lyder et gammelt kinesisk ordsprog, der også gælder på den anden side af jorden i den danske folkekirke. En rundspørge blandt landets menighedsrådsformænd viser nemlig, at når menighedsrådene er involveret i provstiets økonomi, så stiger følelsen af medansvar også.

Resultaterne blev fremlagt på weekendens provstiudvalgskonference, hvor provstiudvalgsmedlemmer
 fra 52 af landets 104 provstier brugte dagen i Fredericia sammen med Landsforeningens bestyrelse. 

Flere tiltag betyder mere medansvar for den fælles økonomi.

Menighedsrådene bestyrer den lokale økonomi i folkekirken, men ud fra rammer der er fastlagt i provstierne. Spørgsmålet er så, hvordan menighedsråd ser deres egen rolle i det store maskineri, der tilsammen udgør folkekirkens økonomi. Er de kun interesseret i sognets egen økonomi, eller interesserer de sig også for livet i det økonomiske fællesskab, de er del af i provstierne? 

- En af de gode historier i undersøgelsen er, at mange menighedsråd både interesserer sig for sognet økonomi og for den fælles økonomi i provstiet. Inviterer provstiudvalget menighedsråd inden for, så veksles menighedsrådenes større indflydelse til et medansvar for den fælles økonomi i provstiet. Der lægger altså en opgave for både provstiudvalg og menighedsråd i at engagere sig i den diskussion, siger John Skodsborg, medlem af Landsforeningens bestyrelse.

Sådan gjorde vi

Vi har spurgt 1682 formænd for menighedsråd, der er medlem af Landsforeningen og ikke har frabedt sig mails vedr. spørgeundersøgelser. 573 menighedsrådsformænd har deltaget, svarende til 33,9 pct. af de adspurgte. Undersøgelsen er gennemført fra 6. september til 25. september 2017.

Hent rundspørgens resultater her