Anders Hummelmose er formand for provstiudvalget i Brønderslev og en af de forholdsvis få læge formænd. Selvom antallet ved sidste valg steg betragteligt, er det nemlig stadig provsterne, der også sidder på formandsposten langt de fleste steder. I 64 % af udvalgene er den lokale provst formand.

I dag hvor der kommer flere og flere opgaver til provstierne fra menighedsrådene og stiftet, bør det være en lægmand der er formand for provstiet, siger han Anders Hummelmose, provstiudvalgsformand

De læge formænd finder man hovedsageligt i de tæt befolkede område. Alle provstiudvalg i Københavns stift på nær et enkelt har en læg formand, og i Aarhus kommune er tre ud af fire formænd fundet blandt de længe medlemmer. I bykernerne i Odense og Aalborg er billedet det samme.

Fra 2013 - 2017 er andelen af læge formænd steget. I 2013 var der 30 læge formænd ud af 107, mens tallet i 2017 er 37 ud af 102. Kilde: Kirkeministeriet

Anders Hummelmose er altså lidt af en undtagelse som læg formand i et provsti med en lav befolkningstæthed, men ikke desto mindre mener han, at det er en god ide, at formanden er læg:

- Da min far begyndte i menighedsråd var det almindelige, at præsten var formand for menighedsrådet. Sådan er det jo ikke mere. Den udvikling tror jeg også kommer i provstierne. I dag hvor der kommer flere og flere opgaver til provstierne fra menighedsrådene og stiftet, bør det være en lægmand der er formand for provstiet, siger han.

KURSUS: Introduktionskurser for provstiudvalgsmedlemmer

 Anders Hummelmose forudser, at flere opgaver lander hos provstierne i løbet af de kommende år. Ifølge formanden er det ikke kun administrative opgaver, som provstierne kan løse, men også på indholdssiden giver det mening for sogne at samarbejde med provstierne som ramme, ikke mindst for mindre sogne.

- Vi har lige haft ungdomsweekend for konfirmander i provstiet, hvor flere hundrede unge lavede gudstjeneste sammen. Her oplever de mindre sogne at være med i aktiviteter, som man ellers ikke kunne have tilbudt, slutter han.