Forsøgene skal gøre det lettere for menighedsråd at samarbejde, flytte opgaver og kompetencer og tilpasse organisationen til sognets virkelighed.

Forsøgene er et resultat af et længerevarende samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen, biskopperne, stifterne og Danmarks Provsteforening, og det har til formål at udrede, hvordan rammerne for menighedsrådenes opgaveløsning og organisering kan forenkles, afbureaukratiseres og gøres mere fleksible. Det vil nemlig give menighedsrådene mulighed for at organisere sig individuelt – eller sagt med andre ord: være menighedsråd på deres måde.

Læs mere og deltag

På www.forsogifolkekirken.dk kan I læse mere om de otte forsøg og hente en forsøgsskabelon, som I skal bruge, hvis I ønsker at deltage i et af forsøgene. Hjemmesiden er oprettet af Kirkeministeriet og Landsforeningen i fællesskab.

På hjemmesiden kan I også finde en samtaleguide, som I kan bruge på et menighedsrådsmøde til at finde ud af, om forsøgene er noget for jer.

Har I spørgsmål til forsøgene, kan I få rådgivning hos Landsforeningen, stifterne og Kirkeministeriet.

Forsøg 1-3: Samarbejde og fælles projekter

De første tre forsøg handler om fælles puljer i provstiet til veldefinerede projekter og selvstændig økonomi til større samarbejder.

Ønsker I fx at sætte penge af til renovering, kirkekalkning eller reformationsfejring, kan man med deltagelse i forsøg 1 afsætte penge i en fælles pulje på budgetsamrådet.

Har I et større samarbejde med andre menighedsråd om fx administration – og ønsker I at lette det administrative arbejde? Så skal I se på forsøg 2 og 3, der begge handler om at gøre større samarbejder til selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi.

Forsøg 4-6: Flyt administrationsopgaver

Ønsker I at bruge mindre tid på administration og mere tid på kirkelige opgaver? Så er forsøgene 4 til 6 måske interessante for jer.

Hvis administration og vedligeholdelse af bygninger er for tung en opgave, kan I med deltagelse i forsøg 4 og 5 flytte hele eller dele af ansvaret for bygningerne til provstiudvalget eller en ekstern leverandør.

Fylder administrationsopgaverne for meget, kan I med deltagelse i forsøg 6 flytte hele eller dele af de administrative opgaver som personaleadministration, økonomi og bygningsadministration til provstiudvalget.

Forsøg 7 og 8: Tre modeller og fælles kontaktperson

I dag skal alle menighedsråd uanset sognets størrelse have samme organisering med formand, næstformand, kasserer, kontaktperson osv. Med deltagelse i forsøgene 7 og 8 får I mulighed for at tilpasse organiseringen af rådet til sognets virkelighed.

Forsøg 7 giver mulighed for at prøve tre nye modeller for organisering af rådet. Der er bestyrelsesmodeller, der passer til større sogne – og en formands-/næstformandsmodel, der henvender sig til små sogne.

Forsøg 8 giver mulighed for, at flere menighedsråd kan dele en kontaktperson, der så varetager ledelsesopgaverne på vegne af alle rådene i forsøget. Det er dog stadig de enkelte menighedsråd, der har ansvaret for de ansatte i deres sogn.

Forskellige frister

Forsøgene har forskellige ansøgningsfrister og træder i kraft på forskellige tidspunkter. De første tre forsøg har allerede frist d. 7. juni 2017, forsøg 4, 5 og 6 d. 15. februar 2018 og forsøg 7 og 8 d. 1. oktober 2017.

Er det noget for os?

På hjemmesiden www.forsogifolkekirken.dk finder I en samtaleguide, der kan hjælpe jer med at afklare, om forsøgene er noget for jeres menighedsråd.

Hjælp fra en facilitator

Man kan vælge at få hjælp fra en facilitator i forbindelse med forsøgene. I perioden frem til ansøgningsfristen kan en facilitator hjælpe med fx rådgivning og ansøgning. I bestemmer selv, hvem I ønsker som facilitator, og I kan ansøge Kirkeministeriet om finansiering.