Besøg siden

Gå til daabsideer.dk og få ny inspiration

I uKirke på Vesterbro er dåben sat fri af mange af de traditionelle rammer. i Randers kan gravide booke en samtale med en præst hos jordemoderen og i Vallensbæk binder stofæbler på et træ dåb og børnegudstjenester sammen. Det er tre af de konkrete eksempler fra landet sogne, som man nu kan finde på hjemmesiden daabsideer.dk. Hjemmesiden skal give menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte nye ideer til, hvordan man lokalt kan arbejde med dåb og med at skabe relationer til sognet børnefamilier. 

Bag hjemmesiden står Folkekirkens Dåbsinitiativ, der er et fælles folkekirkeligt initiativ. 

Læs mere om daabsideer.dk her