Individet er i centrum, og et tilhørsforhold til tro og kirke er ikke længere en beslutning, som forældre umiddelbart synes, de kan træffe på barnets vegne. Det er den virkelighed, som landets menighedsråd forholder sig til i deres sogn. Og som er udgangspunktet for Folkekirkens Dåbsinitiativ. 

Hvad går Folkekirkens Dåbsinitiativ ud på?

Hvordan arbejder man som lokal sognekirke med dåben i den nye virkelighed? Det undersøger vi i Folkekirkens Dåbsinitiativ. Vi vil indsamle lokale initiativer, projekter, produkter, ideer og tanker, der relaterer sig til dåb. Særligt er vi interesserede i initiativer, der retter sig mod gravide, forældre, faddere og de 0-12 årige. Efter indsamlingen skal de mange input bearbejdes og formidles, så alle landets sogne kan lade sig inspirere og bruge netop det, der passer ind i deres lokale sammenhæng. 

Del dine erfaringer her

Fase 1 - indsamling
Fra februar til juli 2017 efterlyser og indsamler vi aktiviteter og initiativer, der retter sig mod gravide, forældre, faddere og børn i alderen 0 - 12 år. Vi er interesserede i alle aktiviteter, store som små, der på en eller anden måde relaterer sig til dåb.

Fase 2 - formidling
Fra august til december 2017 bliver de - forhåbentlig - mange input bearbejdet. Og fra foråret 2018 skal de lokale aktiviteter og initiativer formidles i en form, der gør det let for andre sogne at lade sig inspirere, fx via en hjemmeside eller kurser. Formidlingens form afhænger dog helt af, hvilke input der kommer ind i fase 1. 

Styregruppen

Landsforeningen af Menighedsråd har taget initiativ til Folkekirkens Dåbsinitiativ og står for indsamling og formidling af de lokale erfaringer.

En bredt sammensat styregruppe sikrer dåbsinitiativets fremdrift og en klar forankring i folkekirken. 

Styregruppens medlemmer:

  • Per Damgaard Pedersen, formand, Landsforeningens af Menighedsråd
  • Erik Vind, Landsforeningen af Menighedsråd
  • Henrik Wigh-Poulsen, biskop og repræsentant for biskopperne
  • Birgitte Gråkjær Hjort, leder af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
  • Paw Kingo Andersen, provst
  • Morten Skrubbeltang, FDF, repræsentant for De Frie Kirkelige Organisationer
  • Catharina Ilene Damgaard, projektleder, Landsforeningens sekretariat

Kontakt

Hvis du vil høre mere om Folkekirkens Dåbsinitiativ, er du velkommen til at kontakte Catharina Ilene Damgaard på cid@menighedsraad.dk eller på 8732 2136.