Det praktiske

Tid og sted

Folkekirkemødet bliver holdt i Aarhus 26. august fra kl. 12 - 17.30 i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Aarhus C.

Kl. 19.30 slutter sangerinden Marie Carmen Koppel dagen af med en samtalekoncert i Skt. Lukas Kirke, Sankt Lucas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C.

Pris og tilmelding

Det er ganske gratis at deltage, og du behøver ikke at tilmelde dig. Folkekirkemødet ligger samtidig med Aarhus Festuge og lige efter Landemode i Aarhus Stift, så der er rig mulighed for at kombinere dagen med flere oplevelser.

For anden gang har kirkefolk fra hele landet mulighed for at mødes til Folkekirkemøde. Her kan du høre indlæg og oplæg til debat fra blandt andre kirkeminister Mette Bock, sociolog Emilia Van Hauen, stadsarkitekten i Aarhus, og selvfølgelig en række provster, præster og lægfolk, der vil fortælle om deres lokale erfaringer.

Årets temaer er “Den relevante gudstjeneste” og “Mennesket og kirken i fremtidens by”.

Du kan blive klogere på, hvordan en gudstjeneste kan sættes sammen, så den bliver endnu mere relevant for kirkegængerne i dit sogn. Og du kan blande dig i debatten om, hvordan folkekirken kan være kirke i de nye kvarterer, der skyder op i byerne.

Om aftenen slutter Folkekirkemødet i Skt. Lukas Kirke i Aarhus med en samtalekoncert om tro og musik med gospelsangerinden Marie Carmen Koppel.

PROGRAM: Hent programmet som pdf her

Bag Folkekirkemødet står Landsforeningen af Menighedsråd, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Præsteforeningen, Dansk Diakoniråd, KFUM og KFUK i Danmark og FDF. 

Program

Mennesket og kirken i fremtidens by
Folk flytter til byerne. Hvordan spiller folkekirken sammen med en by i vækst? Hør blandt andre kirkeminister Mette Bock og sociolog Emilia van Hauen. 

Kl. 12 i Turbinehallen

Læs mere om arrangementet 

Den relevante gudstjeneste
Hvordan kan en gudstjeneste sættes sammen, så den bliver endnu mere relevant? Debat og inspiration med blandt andre biskop Marianne Christiansen og professor Lars Qvortrup. 

Kl. 15.30 i Turbinehallen

Læs mere om arrangementet

Troens toner
Marie Carmen Koppel synger og fortæller om at formidle tro gennem sin musik.

Kl. 19.30 i Skt. Lukas Kirke

Læs mere om samtalekoncerten