Fælles for vores rådgivning er, at den handler om at understøtte menighedsrådene i deres arbejde. Vi er menighedsrådenes betroede rådgivere – dem, menighedsrådene naturligt går til, når de har spørgsmål til blandt andet arbejdsgiverrollen, styringslovgivning, forvaltningsretlige regler samt til de organisatoriske eller ledelsesmæssige udfordringer. 

Vi er midt i en spændende proces, hvor vi arbejder med at videreudvikle foreningens ydelser til menighedsrådene og styrke den politiske indflydelse. 

Vores rådgivning bygger på tillid og forståelse af medlemmerne. Derfor er det afgørende, at du kan kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og forstår andres situation samt vigtigheden af, at din rådgivning og kommunikation tilpasses den enkelte. 

Vi forestiller os, at du har følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse, eller også har du et par års erfaring fra et relevant job.
 • Du kan have været beskæftiget inden for fx jura, politik eller administration/organisation
 • Du kan have erfaring fra arbejde med forvaltningsret og styrelseslovgivning
 • Du kan herudover have erfaring med projektarbejde og udviklingsprocesser.
 • Du har interesse for og gerne erfaring med foreningsarbejde og interessevaretagelse
 • Du skal være indstillet på at arbejde på skæve tidspunkter
 • Du kan være nyuddannet og tager chancen og søger. 
 • Du skal synes, det er spændende at arbejde med frivillige
 • Du skal have personlig gennemslagskraft og drivkraft
 • Du skal være tillidsskabende og nysgerrig
 • Du skal kunne arbejde struktureret, selvstændigt og målrettet
 • Du skal være god til at kommunikere og formidle såvel skriftligt som mundtligt
 • Du skal være indstillet på at udvikle og efteruddanne dig
 • Du deler din og andres viden og er en god sparringspartner.

Hverdagen i jobbet

Dit job vil være afvekslende og bestå af en kombination af medlemsbetjening i form at telefonisk rådgivning og sagsbehandling indenfor et slaraffenland af forskellige områder blandt andet kommer du til at:

 • løse opgaver, der understøtter vores strategi om at blive arbejdsgiverorganisation
 • bistå menighedsrådene i forhandlinger med faglige organisationer og med andre kirkelige myndigheder
 • rådgive og understøtte menighedsrådenes initiativer om samarbejde
 • udarbejde vejledningsmateriale
 • udvikle og undervise på vores kurser m.v.
 • løse tværgående opgaver sammen med de øvrige medarbejdere på sekretariatet.

Vi har gode ansættelsesvilkår herunder frokost- og flextidsordning.

Vi har to ledige stillinger, den ene er en nyoprettet stilling, og den anden er et barselsvikariat, begge er på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt. 

Arbejdsstedet er i Sabro – men med opgaver i hele landet, da vi deltager i forhandlinger lokalt hos menighedsrådene og i centrale forhandlinger i ministeriet o.l. Det vil derfor være en fordel, at du kan stille bil til rådighed herfor. 

Hvem er vi?

På Landsforeningens sekretariat er vi 30 ansatte. Du kommer til at arbejde i ”Arbejdsgiver og Rådgivning” sammen med 9 kolleger med forskellige akademiske uddannelser. Vi har et højt fagligt niveau og en ambition om at yde god og hurtig rådgivning til menighedsrådene. Vi arbejder selvstændigt og har samtidig en meget høj grad af videns- og erfaringsdeling med en fri, sjov og uformel omgangstone. Vores forskellige uddannelser og erfaringer giver en god dynamik i opgaveløsningen.

Næste skridt

Stillingerne skal besættes hurtigst muligt. Send din ansøgning med bilag via Jobindex. Gå til stillingsopslaget på Jobindex her

Ansøgningsfristen er onsdag den 3. oktober 2018, kl. 9.00.

Vi vil gerne have, at du i din ansøgning skriver, om du er interesseret i den faste stilling, vikariatet eller begge.

Vi holder samtaler den 11. oktober 2018 og eventuelt også den 23. oktober 2018.

Vi anvender personlighedstest i forbindelse med anden samtale.

Vi tager gerne løbende en uformel snak – også hvis du i udgangspunktet blot er nysgerrig for at høre mere. Du er derfor velkommen til at kontakte vicesekretariatschef Elisabeth Jensen på telefon 87 32 21 37.