Materialer til dagen

Her kan du hente et uddybet program, et ark med praktiske oplysninger og uddrag fra rapporten "Analyse af stifterne", der skal bruges til punktet "Stifterne i fremtiden".

Lørdag d. 17. marts mødes distriktsforeningernes formænd og Landsforeningens bestyrelse til drøftelser om aktuelle emner. 

Program

Der er en række aktuelle emner på dagsordenen. Her kan du se programmet i en kort version. Hent et program med en uddybende beskrivelse af programpunkterne i boksen til højre. 

9.30         Ankomst og kaffe
10.00   Velkomst og morgensang
10.15   Stifterne i fremtiden
12.00   Frokost
13.00   Præsentation af bestyrelsens oplæg til delegeretmødet
    Orientering om bestyrelsens oplæg til valgfrie politiske
drøftelser på årsmødet fredag aften
14.30   Kaffepause
14.45   Aktuelle emner
15.15   Mødet slutter