Tilmelding

Tilmeldingen  lukker 1. maj.

Meld dig til nederst på siden.

Skal du være en af de mellem 500 og 600 menighedsrådsmedlemmer, der mødes til årsmødet i juni? Her kan du se, hvilke temaer du kan være med til at drøfte i løbet af årsmødet: 

Fredag sætter vi tre temaer til debat. Du kan vælge at deltage i samtale om:
• Stedets kirke, kirkens sted
• Arbejdsgiver – hvem – mig?
Rækker det økonomiske ansvar udover sognegrænsen?

Læs mere om de tre temaer her.

Lørdag lægger Landsforeningen tre oplæg til nye initiativområder frem til debat i salen under delegeretmødet:
• Demokratisering af folkekirkens økonomi
• Landsforeningens lokale og regionale tilstedeværelse
• Unges tilknytning til folkekirken

Søndag er der workshops med spændende oplæg og efterfølgende debat. Du kan vælge imellem følgende emner:
• Kon(g)flikter i folkekirken
• Rekruttering til menighedsrådet
• Åbne døre og nye muligheder - resultater fra Folkekirkens Dåbsinitiativ
• Udviklingsplaner for kirkegårdene
• Gudstjenesteliturgi

Læs mere om de fem workshops her

Årsmødets program offentliggøres 4. april. 

Delegeret eller deltager?

De delegerede vælges på distriktsforeningernes generalforsamlinger i løbet af årets første måneder. På årsmødet har de delegerede stemme- og taleret. Andre deltagere har taleret. Kontakt din distriktsforening for informationer om, hvem der deltager som delegeret fra din distriktsforening.

Delegerede tilmelder sig årsmødet på samme måde som de øvrige deltagere. 

Vi får automatisk oplysninger om, hvem der er valgt som delegeret.

Pris og tilmelding

Det koster 3.280 kroner at deltage i hele årsmødet. Hertil kommer prisen for overnatning. Det er muligt at fravælge søndagens program. 

Vær opmærksom på, at du ikke får tildelt et værelse ved tilmelding. Hotel Nyborg Strand fordeler værelserne efter praktiske hensyn - og ikke efter "først til mølle"-princippet. 

Meld dig til hele årsmødet her (fredag-søndag)

Meld dig til delegeretmøde og festmiddag (fredag-lørdag)