Er du en af de mellem 500 og 600 menighedsrådsmedlemmer, der mødes til årsmødet i juni? Her kan du se, hvilke temaer du kan være med til at drøfte i løbet af årsmødet: 

Fredag sætter vi tre temaer til debat: 
• Stedets kirke, kirkens sted
• Arbejdsgiver – hvem – mig?
Rækker det økonomiske ansvar udover sognegrænsen?

Læs mere om de tre temaer her.

Lørdag lægger Landsforeningen tre oplæg til nye initiativområder frem til debat i salen under delegeretmødet:
• Demokratisering af folkekirkens økonomi
• Interessevaretagelse i en mere demokratisk folkekirke
• Unges tilknytning til folkekirken

Læs mere om oplæggene i Årsmødehæftet.

Søndag er der workshops med spændende oplæg og efterfølgende debat:
• Kon(g)flikter i folkekirken
• Rekruttering til menighedsrådet
• Åbne døre og nye muligheder - resultater fra Folkekirkens Dåbsinitiativ
• Udviklingsplaner for kirkegårdene
• Gudstjenesteliturgi

Læs mere om de fem workshops her

Se programmet i boksen til højre. 

Delegeret eller deltager?

De delegerede blev valgt på distriktsforeningernes generalforsamlinger i løbet af årets første måneder. På årsmødet har de delegerede stemme- og taleret. Andre deltagere har taleret. Kontakt din distriktsforening for informationer om, hvem der deltager som delegeret fra din distriktsforening.

Tilmeldingen lukkede 1. maj.