Jan Jensen Bech (formand)
Griegsvej 138
7500 Holstebro
Tlf.: 9740 3360 / 2732 9115
E-mail: janbech@privat.dk

Per Flyvholm Nielsen (næstformand)
Møllegyde 11
7600 Struer
Tlf.: 4063 6412

Kirsten Yde (kasserer)
Vigen 3, Venø
7600 Struer
Tlf.: 9786 8009
E-mail: kirstenyde@live.dk

Lisbeth Ørtoft (sekretær)
Sevelvej 8
7830 Vinderup
Tlf.: 9744 1809 / 2467 3853
E-mail: 552lr@apoteket.dk

Karl Georg Pedersen (bestyrelsesmedlem)
Slåenvej 24, Mejdal
7500 Holstebro
Tlf.: 9740 3509 / 5129 6320
E-mail: kgp@pedersen.mail.dk

Vagn Peter Olsen (bestyrelsesmedlem)
Hedetoften 2
7600 Struer
Tlf.: 9785 1033
E-mail: vagn.olsen@webspeed.dk

Holger Qvist Nielsen (bestyrelsesmedlem)
Søndbjerg Strandvej 12
7790 Thyholm
Tlf.:3031 3302
E-mail: hqn@mail.tele.dk

Generalforsamling 2018

Hvornår: Onsdag d. 21. februar 2018,
kl. 19.00

Hvor: Menighedshuset i Vinderup.