Foreningen blev oprettet i 1924 som protest mod udstykning af præstegårdsjordene – denne protest virkede indtil omkring 1959. I 1949 blev foreningen meldt ind i Landsforeningen af Menighedsråd.

Formålet med foreningen står i § 1 i vore vedtægter:

Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd er en forening af menighedsråd, som sikrer medlemmerne mulighed for indflydelse på Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd.

Distriktsforeningen varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov. Dette kan ske ved

  • indbyde til møder om kirkepolitiske emner
  • udbyde kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt af Landsforeningen.

Vi har 80 sogne som medlemmer, idet alle sogne i Haderslev domprovsti, Aabenraa og Sønderborg provsti er medlemmer. Endvidere er 10 af 31 sogne i Tønder provsti også medlemmer, selv om de tilhører Ribe stift.

I det daglige arbejde i menighedsrådene mærker man mest til de kursus-tilbud vi udsender via Den Digitale ArbejdsPlads (DAP). Endvidere afholder vi vores årlige generalforsamling i febr./marts – sidste gang var d. 23. februar 2017 i Aabenraa. Ved generalforsamlingen vælges delegerede til Landsforeningens årsmøde. Det er på den måde foreningen er medbestemmende for de beslutninger der træffes dér.

For tiden foregår kommunikationen mellem sognene og vores forening udelukkende gennem den Digitale ArbejdsPlads, www.menighedsraad.dk

Sogne i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd


Bestyrelsen

Marius Nørgaard (formand)
Hasselhaven 11
6330  Padborg
Tlf.: 7467 2826
E-mail: Norgaardmarius@gmail.com

Birgit Brockhattingen (næstformand)
Industrivej 11
6310  Broager
Tlf.: 2175 1454
E-mail: birgitbrockhattingen@gmail.com

Kurt D. Lange Petersen (kasserer)
Nederbyvænget 178, Åstrup
6100  Haderslev
Tlf.: 2096 5811
E-mail: hakuna@stofanet.dk

Anna Sigurjonsdottir (sekretær)
Grøngårdvej 21, Sæd
6270  Tønder
Tlf.: 2814 1188
E-mail: asekru@me.com

Myrna Dohrmann (bestyrelsesmedlem)
Rønnevænget 2 B
6400  Sønderborg
Tlf.: 2963 5995
E-mail: mjdp@stofanet.dk

Henning Vohs (bestyrelsesmedlem)
Bakken 50, Fynshav
6440  Augustenborg
Tlf.: 2360 3593
E-mail: hv@bbsyd.dk

Henriette Roberts (bestyrelsesmedlem)
Rantzausvej 20, Søgård
6200  Aabenraa
Tlf.: 2099 5159
E-mail: henriette.roberts@bbsyd.dk

Borghild Magna Borg Larholm (bestyrelsesmedlem)
Tjørnevej 17
6500  Vojens
Tlf.: 2250 0976
E-mail: borghildlarholm@webspeed.dk

Niels Dalsgaard (bestyrelsesmedlem)
Borgvej 3, Maugstrup
6500  Vojens
Tlf.: 7450 6327
E-mail: nbc@km.dk

Anne Lender Krogh (bestyrelsesmedlem)
Sønderbyvej 24, Møgeltønder
6270  Tønder
Tlf.: 7473 8139
E-mail: ankr@km.dk

Jacob Lorenzen (bestyrelsesmedlem)
Sønderbækvej 17, Sæd
6270  Tønder
Tlf.: 7472 4248
E-mail: jacob.lorenzen51@gmail.com