Regnskaber

Regnskabsskabelonen, som flere foreninger har efterspurgt, kan frit benyttes og tilpasses den lokale virkelighed. De angivne tal er eksempler til  inspiration.

Distriktsforeningernes årsregnskaber skal offentliggøres jf. vedtægterne. Dette kan ske via Landsforeningens hjemmeside. Send til kontor@menighedsraad.dk, hvorefter vi offentliggør dem på hjemmesiden.

Hent regnskabsskabelonen her

Kontaktoplysninger på menighedsraad.dk

Det er intentionen med distriktsforeningernes hjemmesider under Landsforeningen af Menighedsråd, at kontaktoplysningerne for alle distriktsforeningernes bestyrelsesmedlemmer er tilgængelige. I skemaet herunder er det let at indtaste navne, adresser mm. på samtlige af bestyrelsesmedlemmerne. 

Hent skema til kontaktoplysninger

Fusion mellem distriktsforeninger

Distriktsforeninger kan sammenlægges med udgangspunkt i bestemmelsen i Landsforeningens vedtægt § 3, stk. 5 – og det behøver ikke at være særlig komplekst.

Se eksempel på en forretningsgang her

Postkasse på DAP

Distriktsforeninger kan have, og flere har allerede, en profil (postkasse) på DAP. For at sikre adgang for alle distriktsforeningens bestyrelsesmedlemmer skal konstitueringen i bestyrelsen meddeles til DAP-supporterne, der sikrer adgang til DAP. Det skal ske via mail  til ITK-brugeradministration@km.dk.

Ligesom for menighedsrådene er det vigtigt løbende at opdatere DAP-brugeradministration og aftale alternative kommunikationsveje, hvis  DAP ikke benyttes.

Hvis du har yderligere spørgsmål om hvordan distriktsforeningen kan bruge DAP, oprettelse og administration af DAP eller lignende kan du kontakte DAP support på tlf.nr.: 70202595 eller per mail DAP-support@km.dk.  

Principper for kursusudbud

Delegeretmødet vedtog i 2016 nogle principper for kursusudbud. Formålet med principperne er at sikre, at distriktsforeninger og landsforening fortsat er attraktive
for menighedsrådene, og at alle menighedsråd får relevante tilbud om kurser. 

Læs principperne her

De gældende Corona-restriktioner (som indtil videre gælder til den 17. januar) medfører, at der ikke afvikles fysiske kurser, der afholdes derfor virtuelle kurser i stedet.

Vi vil løbende opdatere retningslinjerne i forhold til afvikling af kurser.

For at støtte jer i at arrangere kurserne, har vi udviklet retningslinjer for mødets afholdelse. I skal være meget opmærksomme på at sikre, at kursusstederne kender retningslinjerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter