Før værkstedet

Vælg hvem I gerne ser deltager. Det virker oftest bedst, hvis I personligt henvender jer til dem, som I ønsker skal deltage, frem for at sende en generel invitation ud. Overvej, hvad hver enkel deltager kan bidrage med. Sigt efter at have minimum 12 deltagere.

Dåbsværksted

Husk at printe de tilhørende materialer:

Dåbspersonaer

Aktivitetsrejsen

Idéplakaten

Forbered et oplæg, hvor I præsenterer, hvorfor I synes det er vigtigt at holde et dåbsværksted og hvor I beskriver, hvad der skal ske undervejs i dåbsværkstedet.

Overvej hvilket lokale I skal bruge, og hvordan I vil sidde. Der skal være plads til både gruppearbejde og fælles samtaler.

Overvej hvad jeres opgaver er. Der skal være min. 1 person, der guider alle deltagerne gennem øvelserne, holder øje med tiden og besvarer eventuelle spørgsmål. Det kan dog være godt hvis I er flere, der kan guide grupperne, når de går i stå eller bevæger sig i en forkert retning ift. at finde på nye løsninger.

Print alt materialet, så der er:

 • 5 af hver persona
 • 2 idéplakater pr. forventede gruppe (=1 for hver fjerde deltager)
 • 2 aktivitetsrejser pr. forventede gruppe (=1 for hver fjerde deltager)

Sæt jer ind i hvordan det tilhørende materiale bruges. Læg mærke til, hvornår i programmet det skal benyttes. I pdf’erne med Aktivitetsrejsen og Idéplakaten findes også en guide til, hvordan disse ark bruges.

Find det øvrige nødvendige materiale: blokke, blyanter, kuglepenne og post-its.

Under værkstedet

Dåbsværkstedet varer ca. 3 timer. Ved afslutningen af hvert punkt i planen finder I en parentes med den afsatte mængde tid til hvert led af dåbsværkstedet. Sæt gerne en pause på ca. 10 minutter ind undervejs.

 • Indledning og dannelse af grupper
 • Indled med et kort oplæg om, hvorfor I holder Dåbsværksted, hvad I håber at få ud af dagen samt en beskrivelse af, hvad der skal ske (10 min.)
 • Lav en præsentationsrunde, hvis deltagerne ikke kender hinanden i forvejen (10 min).
 • Bed deltagerne lave grupper ved at vælge én af følgende målgrupper: forældre, børn eller faddere. I kan evt. have gjort klar ved gruppebordene og markeret hvert bord med en målgruppe – så bliver det let at se, hvem der er interesseret i hvilken målgruppe. Der skal gerne være mellem 3-5 deltagere i hver gruppe. Bed deltagerne fordele sig indtil det går op. Er der mange, som vil have samme målgruppe kan I evt. lave 2 grupper med samme målgruppe. Mind deltagerne om, at der vil være overlap mellem grupperne. Det er næsten umuligt at lave tiltag til børnene, der ikke tager hensyn til forældre, og omvendt. Målgrupperne er blot til at for give deltagerne et fokuspunkt (5 min.)

Gruppearbejde: Hvad er problemet?

 • I grupper skal deltagerne arbejde med at definere de udfordringer deres målgruppe oplever, når det gælder dåb. Hver gruppe får de dåbspersonaer, der passer til den målgruppe de har valgt (så fx de personaer, der taler om at være fadder, gives til den gruppe, der vil arbejde med faddere). Deltagerne kan finde inspiration ved at læse dåbspersonaerne eller ved at diskutere eksempler som de kender fra deres virke i folkekirken. De skal diskutere, hvad det er, der skaber en barriere mellem målgruppen og dåb – er det for eksempel manglende viden, manglende lejlighed til at møde folkekirken eller noget helt tredje? (30 min.)


Gruppearbejde: Hvad er de mulige løsninger?

 • Grupperne skal nu komme på nye løsninger ved at forholde sig til de udfordringer, de har talt om i den foregående øvelse. På dette stadie skal grupperne ikke forholde sig til, hvad der er muligt. De skal bare komme på store, små, mulige og umulige ideer der kan løse de udfordringer, de har identificeret. Ideerne noterer gruppen på post-its (30 min.)
 • I plenum præsenterer deltagerne deres løsningsideer for de andre grupper. Ideerne præsenteres med post-its der hænges op på en plakat og gemmes (15 min.)

Gruppearbejde: Hvad skal der til?

 • Grupperne skal udvælge én løsningsidé, de gerne vil arbejde videre med. De skal diskutere, hvordan de kan realisere denne løsningsidé. De opfordres til at overveje ressourcer, involverede personer osv. Som hjælp kan de bruge arkene ”Aktivitetsrejsen” eller ”Idéplakaten” (Se guide til brug af arkene i samme pdf). Opfordre deltagerne til at notere deres overvejelser, så I har ideen skrevet ned (40 min.)
 • I plenum præsenterer grupperne deres løsningsforslag. De andre grupper opfordres til at give konstruktiv feedback på, hvordan gruppens løsningsforslag kan realiseres (20 min.)

Gruppearbejde: Afrunding

 • Dåbsværkstedet afsluttes med en runde, hvor deltagerne fortæller, hvilke ideer, erfaringer eller overvejelser de vil tage med hjem fra workshoppen (10 min.)


Efter værkstedet

Lige efter mødet samler I alle materialerne sammen – gem plakater med post-its og de idéplakater/aktivitetsrejser, som grupperne har skrevet.

 • Afhold enten et møde i forlængelse af dåbsværkstedet eller planlæg et møde kort tid efter, hvor I diskuterer de nye ideer, der kom frem under dåbsværkstedet. Overvej evt. hvordan de nye ideer kan realiseres.
 • Send en opsummering af de nye ideer rundt til alle deltagerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter