Her er gode råd til, hvordan I kan hverve nye kandidater til at opstille til distriktsforeningens bestyrelse. Det er selvfølgelig medlemmerne der vælger, hvem der skal sidde i distriktsforeningen, men derfor kan I alligevel gøre jer nogle overvejelser om, hvem der vil kunne være med til at løfte distriktsforeningen i fremtiden.

5 konkrete tips til rekrutteringen

  • Lav en liste over mulige kandidater, som du ikke kender særligt godt. Tænk over, hvordan du kan komme til at kende dem bedre.
  • Grib telefonen og ring til et par fra listen ovenfor, eller skriv til dem på Facebook. Præsentér, hvorfor du tager kontakt, og fortæl, at du gerne vil have input til den kommende valgperiode, eller spørg om vedkommende kunne have lyst til at give en hånd i distriktsforeningen. For at begynde samtalen kan du begynde med at fortælle, hvorfor du selv bruger så meget tid på arbejdet. Hvad er det, der driver dig?
  • Prøv at udfordre dig selv på at lytte og stille spørgsmål i stedet for at snakke og komme med svar, når du taler med potentielle kandidater. Giv plads til lidt længere svar, spørg ind, og giv dem, du taler med, tid til at tænke sig om.
  • Lyt til deres bekymringer. Er de for eksempel bange for ikke at have tid til at være i distriktsforeningen eller er der andre bekymringer, der holder dem tilbage? Ved at lytte til personens bekymringer kan du imødekomme dem. Husk at være ærlig – du må ikke negligere de forpligtelser der ligger i hvervet.
  • Prøv at mødes med folk 1-1. Ofte støder vi ind i folk til arrangementer, hvor det er svært at komme i dybden med snakken. Derfor bliver samtalerne mere overfladiske og sværere at bygge forpligtelse på. Vær derfor modig, og spørg, om folk fx vil drikke en kop kaffe eller te før eller efter et arrangement.

Når der skal rekrutteres nye medlemmer til en bestyrelse, er den mest succesfulde vej oftest den direkte. Ved at prikke potentielle kandidater på skulderen får I mulighed for at forklare, hvad I laver og hvordan vedkommende kan være med til at fremme distriktsforeningens arbejde.

Hvem mangler?

Overvej om der er særlige kompetencer, som I ville have gavn af at få med i bestyrelsen. Mangler I for eksempel en kassérer efter næste valg, eller vil I gerne have en person med, som er god til at lave opslag på sociale medier? Eller mangler I en person, som er god til at komme på nye ideer, eller en der går forrest med den praktiske planlægning? I kan også overveje, om der er bestemte målgrupper, I ikke har repræsenteret i jeres distriktsforening for eksempel i forhold til køn, alder, om vedkommende er fra et landsogn/bysogn og lignende.

Vær der, hvor folk er

Det er bedst, hvis I er tilstede fysisk, dér hvor potentielle kandidater er. Det kan være til arrangementer i distriktsforeningen, stiftet, provstiet eller sognet. Ved at være tilstede får I muligheden for at tale personligt med potentielle kandidater og fortælle om distriktsforeningen. Hvis dette ikke er muligt, kan I være tilstede gennem forskellige informationsmaterialer, for eksempel flyers, opslag på sociale medier, annoncer og lignende.

Fortæl historien

Fortæl hvorfor I er aktive i distriktsforeningen, hvordan I arbejder og hvad I laver. Beskriv de helt konkrete opgaver, samt formålet med foreningen. Sæt ord på den forskel I gør, og hvad I ønsker at gøre i fremtiden. Brug gerne jeres egne personlige historier ved at fortælle, hvad der motiverer jer til at gøre en indsats i distriktsforeningen.

Beskriv opgaverne og det forventede arbejde

Vær konkret når I fortæller, hvad der forventes af en, når man sidder i distriktsforeningens bestyrelse, såsom hvilke konkrete arbejdsopgaver, det forventes, at man varetager, og hvor lang tid man forventes at bruge på de forskellige opgaver. Gør det også klart om det er en nem eller svær opgave, samt i hvor høj grad man selv har indflydelse på sine opgaver.

Husk motivationerne

Spørger man danske frivillige om, hvad årsagen var til, at de begyndte at arbejde som frivillige, er de fem hyppigste svar ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde:

  • At de ville hjælpe andre
  • At de blev personligt opfordret
  • At de gerne ville indgå i et fællesskab
  • At de havde personlig interesse i ”sagen”
  • At de blev valgt

I jeres fortælling kan I gøre det klart, hvordan deltagelsen i distriktsforeningen kan svare til disse forskellige motivationer; hvem hjælper I, og hvordan gør I det? Har I et særligt godt fællesskab? Hvad er jeres egne personlige interesser i sagen? Kontakt de personer, I selv gerne ser deltager i distriktsforeningen, så de oplever at blive personligt opfordret og valgt.

Vær klar

Hav en plan for, hvordan I tager imod de personer, der henvender sig med et ønske om at være med i distriktsforeningen. Vær klar over, hvem de skal kontakte, og hvordan I sikrer, at de føler sig vel modtaget. Følg hurtigt op og hjælp dem med de spørgsmål, de eventuelt har.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter