Frister ifm. delegeretmøde 2020

I forbindelse med distriktsforeningernes generalforsamlinger i 2020 og Landsforeningens delegeretmøde i juni 2020 er der nogle frister i både distriktsforeningernes og Landsforeningens vedtægter, der skal overholdes.

Se fristerne her

Antal delegerede på årsmødet

Find ud af, hvor mange delegerede dit stift og din distriktsforening har til Landsforeningens årsmøder i perioden 2017-2020. 

Hent oversigt over delegerede her

De delegerede skal indberettes til Landsforeningen, fx i skemaet herunder.

Skema til indberetning af delegerede

Vejledende vedtægter

Delegeretmødet har godkendt et sæt vejledende vedtægter for distriktsforeninger. De opfylder de bestemmelser, der i Landsforeningens vedtægter i forhold til eksempelvis distriktsforeningernes opgaver.

Hent vedtægterne her

Guide til generalforsamling

Her er nogle gode råd til, hvad man skal huske i forbindelse med generalforsamlingen. Det drejer sig især i forhold til dirigenten, samt beretningen og afstemninger. Undervejs er det uomgængeligt at følge sine – samt Landsforeningens – vedtægter.

Generalforsamling - tips og råd

Afdækning af kursusbehov på generalforsamlingerne

På midtvejsmødet 2018 blev det bl.a. drøftet, hvordan vi kan styrke afdækningen af menighedsrådsmedlemmernes behov for kurser. Som et første skridt linkes her til et skema, som kan anvendes til at opfordre medlemmerne til at overveje deres behov for ny viden. Det tager udgangspunkt i sekretariatets kompetenceområder (i helt brede overskrifter) med tilføjelse af emnet Liv og vækst, som blev efterspurgt på mødet. Det står åbent, om der vil kunne tilbydes kurser på Liv og vækst-området. Skemaet blev brugt til omdeling på bordene på generalforsamlingen og andre arrangementer.

Se skemaet her

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter