VIDEOER OG SLIDES FRA KONFERENCEN

 

Udvikling i provstiet

Kirkepolitiske opgaver og udfordringer

Økonomi

Udvikling af kirkegårde og sammenhæng til det kirkelige arbejde

Slides

Udvikling i provstiet

Kirkepolitiske opgaver og udfordringer

Håndtering af økonomiske udfordringer

Kirkeskattefinancieret begravelse

Menighedsrådsvalg 2020 - høring og valglister

Program
10.00 Ankomst og kaffe

10.30 Velkomst

10.40 Udvikling i provstiet Om provstiudvalgets og provstens kompetence i forhold til menighedsrådene Provstiudvalget har ansvar for økonomien og provsten har den gejstlige ledelsesopgave. Men hvad med alt det ind imellem, som vedrører provstiets udvikling og ansvaret for det kirkelige liv i provstiet? Hvad er provstiudvalgets henholdsvis provstens rolle? Hvordan stiller vi skarpt på en kompetencefordeling, som pr. definition er uskarp? Og hvordan sikrer vi udvikling i provstiet uden at tilsidesætte det enkelte menighedsråd? Et kort oplæg om de formelle kompetenceforhold efterfulgt af en samtale mellem Peter Birch, formand for Provsteforeningen, Ilse Kyndesgaard, formand for Horsens provstiudvalg og Tom Ebbe Jakobsen, næstformand i Landsforeningens strukturudvalg.

12.00 Frokost

13.00 Kirkepolitiske opgaver og udfordringer Kirkeminister Joy Mogensen og flere medlemmer af Folketingets Kirkeudvalg har givet udtryk for, at de vil lytte til folkekirkens behov, inden de lægger sig fast på en kirkepolitik. Vi stiller derfor hinanden spørgsmålet om, hvilke folkekirkelige opgaver og udfordringer vi ser, som primært kan løses ved lovgivning. Et kort oplæg efterfulgt af drøftelser deltagerne imellem og en fælles opsamling.

14.00 Kaffepause

14.20 Valgfrie workshops: 1) Kirkeskattefinansieret begravelse Flere og flere provstier vælger at indføre såkaldte gratis begravelser. Det har medført en debat i medierne såvel som i provstier og sogne. Men hvad betyder gratis begravelse? Og hvem kan beslutte det? Kan vi alle komme helt gratis i jorden, når vi skal her fra? Hvad betyder det for provstiets økonomi? Workshoppen gør deltagerne i stand til at afklare spørgsmålet om kirkeskattefinansieret begravelse i provstiudvalg og menighedsråd.

2) Erfaringsudveksling om håndtering af økonomiske udfordringer frem mod 2021 Provstierne står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer i forhold til stigningen i landskirkeskatten på grund af pensionsforpligtigelser, konsekvenserne af ny ferielov og udgifter til omlagt IT-finansiering. Hvilke muligheder er der for at løse denne opgave? Repræsentanter fra Middelfart provsti og Ballerup provsti/udskrivningsområde kommer med gode eksempler på løsninger.

Deltagerne fordeler sig på dagen på de to workshops. Der sker efterfølgende en gensidig orientering om centrale pointer i salen.

15.15 Aktuelle emner Udvikling af kirkegårde og sammenhæng til det kirkelige arbejde

15.30 Tak for i dag

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter