Vær med til at tage temperaturen på folkekirkens lokale økonomi på årets provstiudvalgskonference for medlemmer af provstiudvalg og stiftsråd. Kandidater til provstiudvalgene kan også deltage. 

Program

Fra 10.30     
Ankomst og kaffe

11.00
Velkomst v. formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard

DEBAT: Har folkekirken styr på pengene?

Hvordan styrer vi i fremtiden folkekirkens lokale økonomi? Er folkekirkens image på spil?

Paneldebat mellem kirkeminister Mette Bock (LA), kirkeordfører Christian Langballe (DF), formand Anders B. Hummelmose (Brønderslev Provstiudvalg), provst Torben Hjul Andersen (Haderslev Domprovsti) og bestyrelsesmedlem John Skodsborg (Landsforeningen af Menighedsråd).

Menighedsråd og provstiudvalg har sammen ansvaret for at styre og prioritere folkekirkens lokale økonomi – men hvordan passer strukturen til det?

Ordstyrer: Rasmus Birkerod, studievært på Præstens Lektie, TV ØST.

12.30           
Frokost

13.30           
Det fælles ansvar for provstiets arbejde og økonomi

Hvordan kan provstiudvalget inddrage menighedsrådene i at løfte det fælles ansvar for provstiets arbejde og økonomi? Provstiudvalget kan fx nedsætte et strategiudvalg, invitere menighedsrådene til en visionsdag og afholde forberedende budgetsamråd.

Udveksling af best practice ved bordene.

Anton Pihl, medlem af Landsforeningens forretningsudvalg, introducerer og faciliterer.

14.20            
Har provstiudvalget en rolle i forhold til psykisk arbejdsmiljø?

Præsentation af den aktuelle undersøgelse ”Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken” ved Kirkeministeriets departementschef, Christian Dons Christensen.

Efterfølgende oplæg til drøftelse af provstiernes rolle i det psykiske arbejdsmiljø i kirkerne i provstiet ved Inge Kjær Andersen, formand for Landsforeningens Personaleudvalg.

15.00            
Tak for i dag!

Tid og sted

Lørdag den 30. september 2017 kl. 11.00–15.00.

Messe C, Vestre Ringgade 101, 7000 Fredericia.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen var onsdag den 13. september. 

Der kan deltage tre fra hvert provstiudvalg. Både kandidater og nuværende medlemmer kan deltage. 

Stiftsrådsmedlemmer kan også deltage i konferencen.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter