Blandt emnerne, bestyrelsen har fastsat til mødet, er de aktuelle overenskomstforhandlinger. I den forbindelse vil der blive lagt op til en drøftelse af, hvordan distriktsforeningerne sammen med Landsforeningen kan bidrage til at menighedsrådenes interesser som arbejdsgivere styrkes.

Tid, sted og pris

Lørdag den 11. november 2017

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Pris: 780 kr,

Et andet emne er, hvordan vores samlede interesseorganisation med distriktsforeninger og Landsforening i stadig højere grad kan være synlig og tilstedeværende i provstier og stifter. Hvis lovforslaget vedr. ny valgform til menighedsrådsvalg sendes i høring inden mødet, kan det også være oplagt at drøfte det. Endelig vil der blive orienteret om en ny ordning for introduktion af nye præster.

Program

Hent programmet for Midtvejsmødet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter