Lørdag d. 2. marts mødtes distriktsforeningernes formænd og Landsforeningens bestyrelse til drøftelser om aktuelle emner. 

Program for formandsmødet 2019

09.30 Ankomst og kaffe

10.00 Velkomst og morgensang

10.15 Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret – hvordan kommer vi derhen?
Hvad betyder det for økonomien/medlemskontingentet, organisering af arbejdsgiver¬organisationen og hvilke ydelser skal vi tilbyde?
På baggrund af oplægget giver deltagerne input til bestyrelsens videre arbejde.

11.00 Provstiudvalget og provstens rolle
Bestyrelsen forbereder et politisk oplæg til delegeretmødet 2019 som opfølgning på 
forslag om valg af provst på delegeretmødet 2018.
Præsentation og drøftelse.

11.35 Menighedsrådenes arbejde med folkekirkens lokale legitimitet 
Bestyrelsen starter i foråret et arbejde med, hvordan menighedsrådene fortsat kan 
bidrage til det lokale samfund og derved understøtte folkekirkens lokale legitimitet. 
Deltagerne giver input til bestyrelsens videre arbejde med emnet.

12.15 Frokost

13.15 Emner fra distriktsforeningerne
 Herunder tilbagemeldinger fra distriktsforeninger om drøftelser med medlemmerne om folkekirkens styre.

13.45 Orientering om bestyrelsens oplæg til politiske drøftelser på årsmødet
- Debat om dåb og dåbsritualet, herunder spørgsmålet om konfirmand- og voksendåb
- Uddannelsespolitik
- Proces for medlemsstrategien

14.05 Kaffepause

14.25 Orientering om bestyrelsens oplæg til politiske drøftelser på årsmødet (II)
- Unge menighedsrådsmedlemmer
- Menighedsrådsvalg 2020
- Økonomi i forbindelse med begravelser

14.45 Aktuelle emner
- Orientering om udbud af IT-systemet KAS og GIAS
- Debatmøder om folkekirkens liturgi
- Orientering om Folkekirkemødet
- Fællesfondens pensionsforpligtigelse for tjenestemænd
- Landsforeningens kursusudbud andet halvår 2019

15.25 Afslutning og sang  

15.30 Mødet slutter

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter