Bestyrelsen fremlagde på delegeretmødet et oplæg om folkekirkens liturgi. Formålet var at få en drøftelse og dermed et grundlag for Landsforeningens videre arbejde med liturgispørgsmålet på vegne af menighedsrådene.

I oplægget blev der blandt lagt op til, at hvis de samlede menighedsråd – præster og lægfolk – skal have øget medansvar for gudstjenesternes form og indhold og for udvikling af gudstjenestelivet, kræver det en udvikling af menighedsrådenes kompetencer på disse områder og spørgsmålet er, hvordan man kan fremme samtalen i menighedsrådet om gudstjenesten samt hvordan, det kan blive mere klar, hvad menighedsrådet har indflydelse på?

Coronakrisen har givet erfaringer

Mange steder er menighedsrådene i gang med liturgiarbejdet, foranlediget af biskoppernes rapporter og af coronasituationen, hvor de i foråret nedlukkede kirker, gav anledning til ændringer i gudstjenesterne blandt andet fordi man brugte digitale medier til at nå ud til menighederne.

På delegeretmødet blev fremvist en video, hvor menighedsrådsmedlemmer af Viborg Domsogns menighedsråd, herunder en af sognepræsterne, fortalte om deres erfaringer med liturgiarbejdet under corona-krisen. Se videoen herunder:

Arbejde for udvalg for indre anliggender og liturgisk center

Den efterfølgende drøftelse og afstemning viste, at der var stort flertal for, at bestyrelsen på vegne af menighedsrådene engagerer sig i det videre arbejde med liturgispørgsmål på grundlag af oplægget. Og at bestyrelsen sammen med biskopperne afsøger muligheden for at etablere et permanent udvalg for folkekirkens indre anliggender (folkekirkens liturgier, salmebøger og bibeloversættelser) med læg og gejstlig deltagelse.

Bestyrelsen fik også med stort flertal støtte til at fremme forslaget om at etablere et liturgisk center med vægt på formidlingsdelen i forhold til menighedsrådene. Centeret skal give rum for fælles refleksion og mulighed for, at både læge og gejstlige kan drøfte, udvikle, indsamle og dele erfaringer om liturgisk arbejde i folkekirken.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter