Der er på et delegeretmøde blevet fastsat en række principper for Landsforeningens kursusudbud.
Formålet med principper for kursusudbud er at sikre, at distriktsforeninger og landsforening fortsat er attraktive for menighedsrådene, og at alle menighedsråd får relevante tilbud om kurser.

Udvikling af kursustilbud
Landsforeningens sekretariat udvikler kontingentfinansierede kurser og tilbyder efter først til mølle-princippet distriktsforeninger undervisning på baggrund af efterspørgsler og aktuelle behov hos menighedsrådene.

Udbud
Det er jer som distriktsforeninger, der udbyder kurser, og det medfører, at det er jer, der har ansvaret for en række opgaver.
Det indebærer, men er ikke begrænset til:

 • Markedsføring af kurser
 • Tilmelding
 • Lokaler
 • Forplejning
 • Køb af Landsforeningens undervisning.

Samarbejde
I fællesskab fastholder distriktsforeningerne og Landsforeningen udbuddet af kurser. Landsforeningen står for at sikre en geografisk spredning i udbuddet af de enkelte kurser, så alle menighedsråd får tilbud om kurserne i overkommelig, geografisk afstand.

Gennemførelse af kurser
Kurserne er som udgangspunkt åbne for alle menighedsrådsmedlemmer, der ønsker at deltage og bliver annonceret på Landsforeningens hjemmeside og de distriktshjemmesider Landsforeningen administrerer. Omfanget af det konkrete kursusudbud afgøres af den enkelte distriktsforening. Derfor kan Landsforeningen, hvis det ikke er muligt at udbyde et kursus med distriktsforeningen som vært, alternativt søge et kursus udbudt i samarbejde med et provsti. 

Principper for Landsforeningens kursusudbud gælder fra vedtagelse og vil kunne ændres på et fremtidigt delegeretmøde


Praktik

Opgaver er fordelt mellem henholdsvis distriktsforeningerne og Landsforeningen:

Distriktsforeningerne:

 • Udpeger en kursusansvarlig og melder kontaktoplysninger til Landsforeningen
 • Indsender kursusblanketter med alle oplysninger om kurserne til Landsforeningen (til web)
 • Annoncerer kurserne overfor menighedsråd i eget område
 • Modtager tilmeldinger og giver respons til de tilmeldte (fx en bekræftelsesmail)
 • Står for det praktiske med lokale, forplejning osv.
 • Udfylder et evalueringsskema for hvert kursus.

Landsforeningen:

 • Sender jer svar på dato-ønsker inden for en uge
 • Lægger kurset på menighedsraad.dk/kurser, så snart vi har kursusdatoen
 • Tilføjer ekstra oplysninger til kurset på web, når vi har modtaget en udfyldt kursusblanket
 • Sender jer en mail med praktiske informationer ca. en uge før kurset afholdes
 • Svarer på spørgsmål og understøtter processen
 • Underviser på kurserne
 • Evaluerer kursusudbuddet, når alle kurser er afholdt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter