Formålet med principperne er at sikre, at distriktsforeninger og Landsforeningen fortsat er attraktive for menighedsrådene, og at alle menighedsråd får relevante tilbud om kurser.

Udvikling af kursustilbud
Landsforeningens sekretariat udvikler kontingentfinansierede kurser og tilbyder efter først til mølle-princippet distriktsforeninger undervisning på baggrund af efterspørgsler og aktuelle  behov hos menighedsrådene.

Udbud
Distriktsforeningerne udbyder kurserne med sin forankring i lokalområdet og bærer derved ansvaret for markedsføring, tilmelding, lokaler, forplejning og køb af Landsforeningens undervisning. I fællesskab fastholder distriktsforeningerne og Landsforeningen udbuddet af kurser, hvor Landsforeningen sikrer en geografisk spredning i udbuddet af de enkelte kurser, så alle menighedsråd bliver tilbudt kurserne i overkommelig geografisk afstand.

Gennemførelse
Kurserne er åbne for alle menighdsrådsmedlemmer, der ønsker at deltage og bliver annonceret på Landsforeningens hjemmeside. Omfanget af det konkrete kursusudbud afgøres af den enkelte distriktsforening. Derfor kan Landsforeningen, såfremt det ikke er muligt at udbyde et kursus med distriktsforeningen som vært, alternativt søge et kursus udbudt i samarbejde med et provsti.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter