Læs mere

Dato for generalforsamling 2021 kommer senere.  

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Referat fra generalforsamling den 18. februar 2020

Foreningen blev oprettet i 1924 som protest mod udstykning af præstegårdsjordene – denne protest virkede indtil omkring 1959. I 1949 blev foreningen meldt ind i Landsforeningen af Menighedsråd.

Formålet med foreningen står i § 1 i vore vedtægter:

Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd er en forening af menighedsråd, som sikrer medlemmerne mulighed for indflydelse på Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd.

Distriktsforeningen varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov. Dette kan ske ved

  • indbyde til møder om kirkepolitiske emner
  • udbyde kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt af Landsforeningen.

Vi har 80 sogne som medlemmer, idet alle sogne i Haderslev domprovsti, Aabenraa og Sønderborg provsti er medlemmer. Endvidere er 10 af 31 sogne i Tønder provsti også medlemmer, selv om de tilhører Ribe stift.

I det daglige arbejde i menighedsrådene mærker man mest til de kursus-tilbud vi udsender via Den Digitale ArbejdsPlads (DAP). Endvidere afholder vi vores årlige generalforsamling i febr./marts – sidste gang var d. 23. februar 2017 i Aabenraa. Ved generalforsamlingen vælges delegerede til Landsforeningens årsmøde. Det er på den måde foreningen er medbestemmende for de beslutninger der træffes dér.

For tiden foregår kommunikationen mellem sognene og vores forening udelukkende gennem den Digitale ArbejdsPlads, www.menighedsraad.dk

Sogne i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd


Bestyrelsen

Henning Vohs (formand)
Bakken 50, Fynshav
6440  Augustenborg
Tlf.: 2360 3593
E-mail: hv@bbsyd.dk

Birgit Brockhattingen (næstformand)
Industrivej 11
6310  Broager
Tlf.: 2175 1454
E-mail: birgitbrockhattingen@gmail.com

Kurt D. Lange Petersen (kasserer)
Nederbyvænget 178, Åstrup
6100  Haderslev
Tlf.: 2096 5811
E-mail: hakuna@stofanet.dk

Anna Sigurjonsdottir (sekretær)
Grøngårdvej 21, Sæd
6270  Tønder
Tlf.: 2814 1188
E-mail: asekru@me.com

Marius Nørgaard
Hasselhaven 11
6330  Padborg
Tlf.: 7467 2826
E-mail: Norgaardmarius@gmail.com

Myrna Dohrmann 
Rønnevænget 2 B
6400  Sønderborg
Tlf.: 4050 5995
E-mail: mjdp@stofanet.dk

Henriette Roberts 
Rantzausvej 20, Søgård
6200  Aabenraa
Tlf.: 2099 5159
E-mail: henriette.roberts@bbsyd.dk

Borghild Magna Borg Larholm 
Tjørnevej 17
6500  Vojens
Tlf.: 2250 0976
E-mail: borghildlarholm@webspeed.dk

Niels Dalsgaard
Borgvej 3, Maugstrup
6500  Vojens
Tlf.: 7450 6327
E-mail: nbc@km.dk

Jacob Lorenzen
Sønderbækvej 17, Sæd
6270  Tønder
Tlf.: 7472 4248
E-mail: jacob.lorenzen51@gmail.com

Jonna Holm
Møllevej 33, Hjordkær
6200 Aabenraa
Tlf.: 7466 6441
E-mail: jah@svenet.dk

Helga Marie Jørgensen
Kløvermarken 90
6360 Tinglev
Tlf.: 8186 7166
E-mail: helga11@live.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter