Jo mere menighedsrådene er involveret i at planlægge budgetterne, desto større er deres opfattelse af medansvar for den lokale kirkeskat. Det viser en undersøgelse, som Landsforeningen har foretaget. Undersøgelsen er den aktuelle anledning til, at Distriktsforeningen Helsingør Stift Sydøst planlægger en konference for provstiudvalgsmedlemmer. Hans-Henrik Nielsen fra distriktsforeningen fortæller:

Undersøgelse om økonomi

En undersøgelse fra Landsforeningen viser, at når menighedsråd bliver involveret i provstiets økonomi, så veksles menighedsrådenes indflydelse til et medansvar for den fælles økonomi. 

- Vi vil gerne give medlemmerne af provstiudvalgene en lejlighed til at drøfte, hvordan menighedsrådene inddrages, når provstiernes budgetter skal lægges fast. Det er jo provstiudvalgenes opgave at sørge for at inddrage menighedsrådene, men det gode spørgsmål er så, hvordan man kan gøre det. Vores provstier er meget forskellige, så der vil være forskellige udgangspunkter og erfaringer, og dem vil vi gerne have i spil.

Konferencen der er planlagt i marts, men uden en fast dato endnu, skal ligge tæt op af tidspunktet, hvor budgetrammerne meldes ud, fortæller Hans-Henrik Nielsen. Ifølge det foreløbige program vil der være forskellige oplæg om inddragelse og gruppedrøftelser om de væsentligste punkter i budgetprocessen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter