1. Kon(g)flikter i folkekirken

Formålet med workshoppen er at give deltagere viden om og redskaber til at forstå og håndtere konflikter. 

Som arbejdsgivere har menighedsrådene hovedansvaret for arbejdsmiljøet for deres ansatte, sådan er det, og det bliver der ikke lavet om på. Noget om præster også Konflikter på arbejdspladserne, som ikke håndteres er væsentlig årsag til et dårligt psykisk arbejdsmiljø, ligesom de også øger risikoen for mobning.

Vi skal derfor sammen arbejde med spørgsmål som:

  • Hvorfor har vi det så svært med konflikter?
  • Hvad udspringer konflikter af?
  • Skal vi undgå konflikter?
  • Hvordan håndterer vi konflikter?

Målgruppen er menighedsrådsmedlemmer, der arbejder med kirkens arbejdsmiljø og arbejdspladsens udvikling.

Workshoppen afvikles af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning ved Signe Steenfeldt Møller og Hans Hjerrild gennem oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser.

2. Rekruttering til menighedsrådet

Folkekirken har udfordringer med at rekruttere til menighedsrådene. Det kan man høre og læse hvert fjerde år, når der er valg til menighedsrådene. Der efterspørges mennesker med interesser og kompetencer, som kan hjælpe til at løfte menighedsrådets arbejde, og som kan bidrage til at afspejle lokalområdets sammensætning.

Folketinget behandler i øjeblikket et forslag om en ny valgform til menighedsrådsvalg. Vedtages forslaget om valgforsamlingsmodellen, vil rammen for valgets gennemførelse ændres, men det vil ikke løse rekrutteringsudfordringen. Valg vindes mellem valg, siger man. Samtidig er der intet der tyder på, at vilkårene for menighedsrådenes rekruttering vil ændre sig, så det bliver lettere. Måske tværtimod.

Med henblik på at drøfte aspekter af rekrutteringsudfordringen, vil workshoppen fx komme ind på:

  • Hvad det vil sige at være menighedsrådsmedlem, og hvordan adskiller det sig fra at være frivillig?
  • Hvad betyder lokalområdets afspejling i menighedsrådets sammensætning?
  • Har menighedsrådet brug for personer med særlige kompetencer og interesser?
  • Hvad engagerer potentielle menighedsrådsmedlemmer?
  • Hvilken opgave menighedsrådet har i forhold til rekruttering til næste valg

Workshoppen ledes af Kaj Bollmann, bestyrelsesmedlem og sognepræst i Jyllinge Sogn. Bent Schmidt deltager med sine erfaringer som tidligere kommunaldirektør og tidligere formand for Glamsbjerg borgerforening. Kurt Holm Hansen bidrager med sine erfaringer som formand for Bredballe Menighedsråd, hvor folkekirkemedlemmer i sognet udfordrer menighedsrådet.

3. Åbne døre og nye muligheder

- resultater fra Folkekirkens Dåbsinitiativ

Hensigten med Folkekirkens Dåbsinitiativ var at tage på ”opdagelsesrejse” i kirken. Måske der var nogen et eller andet sted, der har fået en god idé og taget et nyt initiativ? Noget andre kunne blive inspireret af, og som bringer dåben indenfor menneskers horisont på en god og imødekommende måde?

Det er godt et år siden projektet blev sat i gang, og det er lykkedes. Der er mange gode idéer. Nogle af dem er ret specielle, men langt de fleste er det let og ligetil at omsætte i praksis.

I workshoppen bliver de bedste idéer præsenteret og der lægges op til kreativ drøftelse.

Ved Per D. Pedersen formand for styregruppen for Folkekirkens Dåbsinitiativ og Sacha Kondrup projektmedarbejder.

4. Udviklingsplaner for kirkegårde – hvordan går det?

Kirkegården skal også i fremtiden være en attraktiv begravelsesplads for alle. Det er menighedsrådets ansvar, at kirkegården har tilstrækkeligt med gravsteder, danner ramme om sorgarbejdet, værner om kulturhistorien og fungerer som en god arbejdsplads.

Mange menighedsråd har derfor de seneste år arbejdet med udviklingsplaner for kirkegården. Udviklingsplanen er en plan for, hvordan kirkegården skal udvikle sig på kort og langt sigt. Udviklingsplanlægning er en lang proces, men begynder vi at kunne sige noget om erfaringerne? Hvilke metoder virker? Fungerer det godt at tage spørgsmålet op på provstiniveau?

Denne workshop vil bidrage til en status på området og give inspiration til dem, der skal i gang.

På workshoppen vil kirkegårdsleder Hanne Ertbølle Gerken fortælle om, hvordan de på Ribe Kirkegård har arbejdet med udvikling. Og så vil senior forskningskonsulent Jan Støvring fra Københavns Universitet fremlægge sine erfaringer  med udviklingsplaner på en række kirkegårde – hvad der virker og hvad man skal være opmærksom på.

5. Gudstjenesteliturgi

Har lægfolket nok indflydelse på folkekirkens liturgier? Vil engagementet i gudstjenesten kunne styrkes, hvis menighedsrådet og andre lægfolk blev inddraget mere i arbejdet med gudstjenesten, valg af liturgi mm.? Workshoppen tager afsæt i biskoppernes arbejde med folkekirkens fremtidige liturgier, herunder autorisation af liturgier, og der vil blive lagt op til en drøftelse af, om der er behov for ændring af de gældende rammer og regler for valg af liturgi.

Hvordan skal rollerne helt overordnet fordeles mellem gejstlig og læg? Hvem skal eksempelvis have initiativret til at ændre liturgi? Og hvilke frihedsgrader skal der være til at ønske en anden liturgisk rækkefølge og/eller et andet liturgisk indhold i gudstjenesten?

Postdoc ved Aarhus Universitet Jette Bendixen Rønkilde fremlægger den første rapport fra biskoppernes arbejde med folkekirkens liturgier. Hun har været fagsekretær for udvalgsarbejdet bag rapporten. Inden drøftelser ved bordene og en fælles debat vil der være replikker ved Ingeborg Ilkjær, medlem af Lindevang menighedsråd og dets gudstjenesteudvalg og ved Karl Georg Pedersen, formand for Mejdal menighedsråd og medlem af Landsforeningens bestyrelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter