17. AUGUST 2022

Provstiudvalgskonference 2022

Seneste provstiudvalgskonference blev holdt lørdag den 1. oktober 2022 kl. 9.30–15.30 i Odense 

COLOURBOX_kirke.JPG

Tjek programmet for konference for provstiudvalgsmedlemmer.

Foreløbigt program

Fra 09.30
Ankomst og kaffe 

10.00                
Velkomst v. formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard 

10.15
Nye rammer for den lokale økonomi
I 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at kvalificere og drøfte behov og ønsker til opdatering af bestemmelserne om de lokale kasser i lov om folkekirkens økonomi. På baggrund af arbejdet fremsættes en lovpakke, der giver flere muligheder at tilrettelægge økonomien så den passer til det lokale provstiudvalg.  

  • Hvad går de nye muligheder ud på?
  • Hvilke erfaringer er der fra forsøg i folkekirken?
  • Hvordan understøtter de nye muligheder opgaveløsningen eks. ift. strategier for grøn omstilling?

Fagligt oplæg om lovpakken.

Jacob Ølgaard-Nicolajsen, Chefkonsulent, Kirkeministeriet 
Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef 1. kontor, økonomi 

Gruppedrøftelser  
Hvordan kan provstiudvalget inddrage menighedsrådene i at løfte det fælles ansvar for provstiets arbejde og økonomi? Hvordan gribes den strategiske samtale an om fx hvad det er for en opgave, folkekirken har lokalt. Udveksling af erfaringer.  

Doris Krarup Mogensen, formand for Landsforeningens Medlemsudvalg, introducerer og faciliterer.

11.30
Folkekirkens tilstedeværelse i hele landet
Hvordan kan vi som folkekirke være til stede i hele landet, og hvordan forstår vi det at være til stede? Landsforeningens bestyrelse har initieret debatten i 2021 og fortsætter den de kommende år. Det er et stort og omsiggribende emne, som Landsforeningens strukturudvalget vil indlede en fælles drøftelse af.  

12.00          
Frokost 

13.00                 
”Vælg en af to workshops ” 

 1. Fokus på befolkningens forventninger til diakoni
Befolkningen forventer, at folkekirken tager sig af de syge, gamle og socialt udsatte i samfundet. Hvordan kan provstiet være rammen om en diakonal indsats? Vi hører om eksempler på diakonalt arbejde også om samarbejdet med kommuner. 

Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær for Menighedsplejen i Danmark, præst og formand for Dansk Diakoniråd fortæller om at imødekomme befolkningens forventninger til diakoni, og provstiudvalgenes mulige rolle i dette arbejde. Derudover vil I høre om eksempler på diakonalt arbejde i praksis. 

eller  

2. Fokus på folkekirkens grøn omstilling, biodiversitet som case 
Jesper Rønn Kristiansen indleder dagens oplæg med en kort skitsering af, hvordan vi når hurtigst og bedst i mål med målsætninger for nedbringelse af CO2 i folkekirken. CO2 udslippet skal nemlig ned, mens biodiversiteten skal op! Michael Marcher fra Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune, som kommer og fortæller os, hvordan man i Slagelse har forandret arbejdet med arealvedligeholdelse med fokus på at give bedre vilkår for biodiversiteten.  

Kommunerne har i de senere år lavet en stor omstilling ift. biodiversitet og grøn omstilling. Hvordan blev den proces sat i gang, hvad har man lært undervejs og hvilke gode råd er der til provstiudvalg, som ønsker at tage hul på strategiarbejdet? Frank Iversen fra Favrskov Provstiudvalg afrunder oplægget med konkrete forslag til det videre arbejde i provstiudvalget 

14.15                 
Pause

14.40                
Har provstiudvalget en rolle i forhold til psykisk arbejdsmiljø og hvilken?
Drøftelse af provstiernes rolle i det psykiske arbejdsmiljø i kirkerne i provstiet, ved formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og næstformand for Landsforeningen
Inge Kjær Andersen og Annette B. Bennedsgaard, Formand for Provsteforeningen.

15.10           
Nyt fra folkekirkens grønne omstilling
Projektleder Jesper Rønn Kristiansen, kommer og giver os et indblik i seneste nyt fra projektet.

15.30                 
Tak for i dag!  

Konfencens program