4. JUNI 2019

Den nye mission for folkekirken

Folkekirken kan bygge broer og skal overveje, hvordan man kan gøre ”den åbne dørs høje dørtrin” lavere. Sådan lød det fra nogle af eftermiddagens oplægsholdere på Folkekirkemødet.

Folkekirkemøde 7.JPG

Journalist og tv-vært Gertrud Højlund var moderator på eftermiddagens program på folkekirkemødet. Hun gav deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. Foto: Charlotte Tybjerg Sørensen

Af: Charlotte Tybjerg Sørensen

På Folkekirkemødet var mission og diakoni emnerne for eftermiddagens oplæg og drøftelser.

Konsulent og formand for Folkekirkens Mellemfolkelige Råd Mogens S. Mogensen fremlagde et bud på, hvordan folkekirken kan være missional – forstået som en kirke, der rækker ud og har noget på hjerte.

Er en missional folkekirke mulig? En folkekirke der frimodigt engagerer sig og bringer evangeliet i spil, spurgte Mogens Mogensen og svarede selv:

- Se blot på Himmelske Dage og mange af de ting, der foregår rundt omkring i folkekirken i dag. I har alle muligheder, det er bare med at komme i gang.

Et af det steder, kirken kan række og ud og engagere sig, er inden for diakonien. Diakoni har altid været en del af folkekirken, men er måske mere aktuelt end nogensinde. På mødet blev der refereret til en undersøgelse, der viser, at der ikke mindst blandt unge er en forventning om, at kirken påtager sig diakonale opgaver.

Folkekirken skal bygge bro

Teologisk konsulent ved Lolland-Falsters Stift Karen Marie Leth-Nissen, der også er postdoc ved Københavns Universitet talte om den samfundstilpassende folkekirke. 

- Folkekirken kan noget, den blandt andet kan bygge nye broer. Det er der ikke så mange store institutioner og foreninger, der kan. Hvor går grænsen for, hvor samfundstilpasset man skal være? Folkekirken skal ikke tale om at gøre noget andet, den skal sætte nye ting i gang og på tværs. Folkekirken skal tænke mindre i målgrupper og mere i at bygge broer til andre og på tværs i samfundet, sagde hun blandt andet og nævnte et sted, hvor man havde arrangeret babysalmesang på et plejehjem som et godt eksempel på dette.

Fra organisationsdiakoni til menighedsdiakoni

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, holdt oplæg om kirkens dialog med samfundet – hvad er og kan vi være fælles om. Han oplever, at vi står i et paradigmeskifte hvad angår diakoni.

- Vi flyttes fra organisationsdiakonien til menighedsdiakonien. Fx laver Kirkens Korshær mobile væresteder. Det, der bliver vigtigt for os som kirke, er at få erfaringerne fra organisationsdiakonien med os, at få etableret et samarbejde mellem de to, sagde Henrik Stubkjær.

Han mener, det er vigtigt at kirken orienterer sig mod det samfund, den er en del af. Han nævnte den nylige konference om diakoni, som Aarhus Stift stod for i samarbejde med Aarhus Kommune.

- Jeg tror at vi som kirke har ressourcer som ingen andre i samfundet. Der har vi en åben invitation, sagde Henrik Stubkjær.

Er kirken for de stærke blot?

Generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM’s Sociale Arbejde havde også fokus på, hvem der har ressourcer – og dem, der ikke har. Han mener, at folkekirken er en unik platform, hvor man mødes på tværs af skel. Men at der er en gruppe, der oplever, at den åbne dørs dørtrin, som han kalder det, alligevel er for høj.

- Det har slået mig, at frikirkerne nogle gange har været bedre til at slå armene ud og rumme. Det er jeg lidt ærgerligt over, at folkekirken ikke har gjort, lød det fra Morten Skov Mogensen.

- Skal man som sogn forpligte sig til at nå ud og lave en plan for det? Det er et stykke af vejen. På nogle måder at turde gå ud af kirkerummet – måske er det nogle af de andre rum, der kan skabes, der kan lave brobygning? sagde Morten Skov Mogensen blandt andet.

Han understregede, at det er vigtigt, at der er reel vilje til at nå længere ud.

- Når den er der, så skal vi gøre det. Der skal også være vilje til bøvl – måske har de mennesker brug for noget andet, end det vi har, sagde Morten Skov Mogensen, som sluttede af med at citere fra en salme af Iben Krogsdal: ”Du skal åbne dine døre og lade folk gå ind med pløre.”