Workshops og oplæg

Som en del af årsmødet kan du deltage i workshops og høre oplæg om blandt andet liturgi, kirkemusik, kommunikation og andre aktuelle emner. Her er lidt af det, du kan glæde dig til.

Årsmøde 2017 workshop.jpg

Som en del af Årsmødet kan du deltage i workshops og høre oplæg om aktuelle emner. Du kan også diskutere menighedsrådenes forhold og snuppe en kop dialogkaffe med bestyrelsens medlemsudvalg. Det fulde program kan du se her, men vi løfter lidt af sløret for, hvad der kommer til at ske.

Ta' med kirkemusikskolerne på rejse i salmernes univers
Salmerne er på en gang bærer af fællesskabet og samtidig et udslag af det personlige gudsforhold med den enkeltes refleksioner over teksterne. Derfor er det vigtigt, at menighedssangen klinger – også om 50 år.    
Kom og syng med på gamle og nye salmer og vær med til at diskutere, hvordan vi holder salmetraditionen levende. 

Migrantmenigheder i dit sogn
Hvordan kan I i menighedsrådet arbejde med migranter/migrantmenigheder i sognet? På workshoppen bliver du introduceret til en guide til, hvordan I kan tage fat på drøftelsen om migrantarbejdet lokalt.
Folkekirkens Migrantsamarbejde giver eksempler på lokale kirkers migrantarbejde. Også fra forårets migration fra Ukraine, så her er masser af inspiration at hente.

Bliv klædt på til at drøfte liturgi i menighedsrådet
Folkekirkens liturgi har de senere år været genstand for et udviklingsarbejde. Dette har nu er resulteret i, at der skal nedsættes et liturgisk forum og en række arbejdsgrupper. 
Med dette oplæg bliver du klogere på 1992-ordningen, som skal danne grundlaget i arbejdet med at forny liturgien. 

Samspil mellem roller: Lægfolk i kirkelivet  
Flere lægfolk og tværfagligt samarbejde i kirkelivet kan bidrage til øget engagement og kirkelig aktivitet. På workshoppen vil præst Eva Holmgaard Larsen/Nødebo og Gadevang kirker give eksempler, på hvordan samspillet mellem præst, kirke og kulturmedarbejder og det myndige lægfolk giver tid og overskud til mere kirkeliv.  
Hør også om Trine Ødum, fra Øster Løgum sogn, der er som menighedsrådsmedlem afholder lægmandgudstjenester ved siden af sit arbejde som jordmoder og almindelig menighedsrådsmedlem.  

Sæt gang i den grønne omstilling
Bliv introduceret til, hvordan I i menighedsrådet kan sætte gang i den grønne omstilling. Du vil blive præsenteret for eksempler og beregninger på energioptimering og få inspiration til, hvordan grønnere vaner også kan bidrage positivt til kirkens liv. På workshoppen debatterer vi også, hvorfor den grønne omstilling overhovedet er på folkekirkens dagsorden.

Hører eller ser du hvad jeg siger? 
Mennesker tænker, opfatter og kommunikerer forskelligt, og der kan hurtigt opstå misforståelser. Deltag i workshoppen og bliv præsenteret for, hvad der kendetegner god kommunikation og de faktorer, der har betydning for god dialog. Bevidst arbejde med forskelligheder i kommunikationen kan både bidrage til endnu bedre relationer og trivsel og i sidste end være medvirkende til at skabe bedre resultater af menighedsråds arbejde.  

Se kort video om dette årsmøde - klik her

Se materiale fra workshops og oplæg

Samspil mellem roller - lægfolk i kirkelivet
Klik her

Kommunikation og kropssprog - hører eller ser du hvad jeg siger?
Klik her

Salmernes univers på kryds og tværs
Klik her