25. MAJ 2023

Endeligt program

Så er det sidste detaljer faldet på plads, og vi kan nu derfor offentliggøre det endelige program for Årsmøde 2023.

Årmøde 2023

Her finder du alt fra formandens kommentar og filmpris til kirkeministerens tale:

SE DET ENDELIGE PROGRAM HER
 
Lørdag er der delegeretmøde, hvor de delegerede er med til at sætte retningen for Landsforeningens arbejde.

SE DEN FORELØBIGE DAGSORDEN TIL DELEGERETMØDE HER

Vi glæder os til at se dig!

Udvalgte inspirationsarrangementer på Årsmøde 2023

Rekruttering til menighedsrådsvalget i 2024 
Det er helt centralt at fortælle om værdien af jeres arbejde i menighedsrådet, når I som nuværende menighedsrådsmedlemmer skal tiltrække nye kandidater. 
Få inspiration til at finde frem til den gode historie om menighedsrådsarbejdet som et godt fundament til at få kandidater til at stille op i 2024. 
Afvikles af Louise Theilgaard, udviklingskonsulent i Landsforeningen af Menighedsråd.  

Kirkegårdens rum
Kirkegårdene er under forandring med ændrede begravelsesmønstre og nye ønsker til kirkegården. Menighedsrådenes opgave er at imødekomme forandringen, men samtidig huske respekten for både følelser og kulturarv. Vær med i samtalen om, hvordan kirkegården ser ud i dag, og hvordan den kan udvikle sig for at passe til danskernes ønsker til kirkegården og fremtidens begravelsesskik.
Afvikles af Anne Galmar, landskabsarkitekt ved VEGA Landskab og kirkegårdskonsulent på Lolland-Falster Stift.

Fleksibilitet og frihed i menighedsrådsarbejdet
Bliv klogere på, hvilke muligheder den ny økonomilov giver jer som menighedsråd. Landsforeningen arbejder løbende for, at I har så gode rammer for jeres arbejde som muligt. Vi drøfter, om der med den nye lov er tilstrækkeligt med fleksibilitet og frihed for jer. Vi indsamler input til, hvilke forslag vi skal kæmpe for, hvis politikerne igangsætter ændringer af menighedsrådsloven, hvilket har været på tale i det lovforberedende arbejde.
Afvikles af Hans-Henrik Nielsen og Anton Pihl, formænd for Landsforeningens udvalg for hhv. Økonomi, Bygninger og Grøn omstilling- og Strukturudvalget. 

Bliv klogere på forhandlingsretten og OK24
Hvilken konkret betydning har det for jer, når Landsforeningen får forhandlingsretten? Få svar på, om I stadig vil være underlagt overenskomster og regler, og bliv klogere på Landsforeningens ønske om at få forhandlingsretten, processen ved forhandlinger og tiden imellem overenskomstforhandlingerne. Desuden vil vi give dig indflydelse på overenskomstkravene til 2024 og på den måde sikre medlemsdemokratiet. Workshoppen er målrettet kontaktpersoner og formænd.
Afvikles af Personaleudvalget og medarbejdere fra Arbejdsgiver og Rådgivning i Landsforeningen.

Migranter – hvordan kan de være med i kirken hjemme hos os? 
Alle menighedsråd har fået tilsendt en oversigt over hvor mange migranter, der bor i sognet, og hvilket land de kommer fra. Hvis du hører til dem, der overvejer, om jeres kirke skal invitere eller på anden måde række ud til en eller flere grupper migranter, så er denne workshop for dig.  
Afvikles af Søren Dalsgaard, medarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde, akademileder og redaktør på Grundtvigsk Tidende, Ingrid Ank og sognepræst Birgitte Rosager Møldrup, Grundtvigsk Forum. 

 

Flere artikler om samme emne

#Årsmøde 2023