Overenskomst

Hvad er en overenskomst? Hvordan bliver den til? Find svar og nyttig viden her.

overenskomst .jpg (1)
overenskomst.jpg (1)

Hvad er en kollektiv overenskomst?

Overenskomsten bestemmer blandt andet løn- og pensionsforhold, regler om arbejdstid og opsigelse samt hvordan man løser tvister.

OK grundlag.JPG

Hvad er et overenskomstgrundlag

Når man taler om overenskomster kalder man det ofte overenskomstgrundlaget eller bare overenskomsten for det pågældende område.

Ok hvem.JPG

Hvem er omfattet af overenskomsterne på folkekirkens område?

I overenskomsterne er det aftalt, hvem der er omfattet af den enkelte aftale. Det kaldes dækningsområdet.

Ok21.2.jpg

Der er regler for, hvordan forhandlingerne foregår

Den Danske Model og Hovedaftaler.

ok21.4.jpg

Hvem forhandler?

Hvem forhandler og indgår aftaler om overenskomster?

OK21 hvad .jpg

Hvad forhandles der om?

Når der forhandles, er der tale om forhandling om fornyelse af overenskomsterne, altså hvilke løn- og ansættelsesvilkår, der skal gælde i den kommende overenskomstperiode.

OK21.5.jpg

Hvordan bliver overenskomstkravene til?

Medlemsdemokrati er et afgørende element i Landsforeningen. Derfor beder vi vores medlemmer om at bidrage med forslag og input til, hvad vores forhandlere skal bringe i spil til overenskomstforhandlinger i 2021.

OK forhandlinger.jpg

Hvordan foregår overenskomstforhandlingerne?

Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) udarbejder en køreplan for overenskomstforhandlingerne og i denne fastsættes også en dato for udvekslingen af krav mellem parterne.

OK21 Hvadbetyder.jpg

Hvad betyder det at få en ny overenskomst?

OK21.3.jpg

Hvor ofte forhandler man overenskomster?

Ok oversigt .jpg

Oversigt

Oversigt over overenskomster, organisationsaftaler, centralorganisationer og deres medlemsorganisationer