arb.giverkort2.png

Kort om folkekirkens arbejdsgiverorganisation og ønsket om forhandlingsretten

Kortene indeholder svar på en række af de spørgsmål vi har fået i forbindelse med Landsforeningens ønske om som folkekirkens arbejdsgiverorganisation at overtage forhandlingsretten i forhold til menighedsrådenes ansatte.

Kortene findes i to varianter: 
1. Printklar version 
2. Læsevenlig version 

Vi anbefaler, at den printklare version printes på begge sider af papiret, da spørgsmål og svar så vil fremgå på hver side af papiret. Dette gøres ved at vælge "udskriv på begge sider af papiret" i printerindstillinger. 

arb.giverkort print-selv forklaring.png
Er det kun muligt at printe på enkeltsider, er kortene nummereret, således det er muligt at se, hvilke spørgsmål og svar der hører sammen. 

Man kan vælge at klippe kortene ud, som vist på billedet ovenfor, så er de nemme at finde frem til næste menighedsrådsmøde.

Landsforeningen af Menighedsråd, Folkekirkens Arbejdsgiverorganisation varetager allerede i dag langt hovedparten af de opgaver en arbejdsgiverorganisation har.

Vi har hele tiden vores fokus på, hvordan vi bedst understøtter medlemmerne i arbejdsgiverrollen, fordi vi mener, at det kan være med til at skabe gode folkekirkelige arbejdspladser og gøre det nemmere at sidde i menighedsrådet.

Vi arbejder på at overtage forhandlingsretten i forhold til kirkefunktionærernes løn-og ansættelsesvilkår. For den danske model, hvor arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne sætter sig ved forhandlingsbordet og aftaler, hvad der skal gælde i den næste overenskomstperiode, skal også gælde i folkekirken.

Arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret

Arbejdsgiver og Rådgivning har som et af sine fokusområder at forfølge Landsforeningens strategi om at blive arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret ved indgåelse af overenskomster. Der arbejdes derfor også med spørgsmålet om, hvordan vi sikrer medlemsindflydelse.

Den danske model skal gælde i Folkekirken

I dag forhandler man først aftalerne på plads på statens område, og derefter forhandler Kirkeministeriet efter bemyndigelse fra Finansministeriet/Moderniserings-styrelsen aftalerne på plads for folkekirkens område med de faglige organisationer.

Den model skal ændres, så det i stedet er Landsforeningen, der forhandler direkte med organisationerne, så den danske model også kommer til at gælde på folkekirkens område ligesom på det øvrige på arbejdsmarked.

Krav går ikke videre

Indføres den danske model, vil det betyde, at Landsforeningens krav på vegne af menighedsrådene vil indgå direkte i forhandlingerne, og ikke som i dag filtreres igennem Kirkeministeriets embedsværk.

Ser man på tidligere overenskomstforhandlinger, er der eksempler på, at de krav, Landsforeningen stiller, ikke går videre i forhandlingerne med de faglige organisationer.

Når Landsforeningen får forhandlingsretten, vil det også give bedre ejerskab til aftalerne, fordi det vil være repræsentanterne for arbejdsgivere og arbejdstagere, som forhandler aftalerne direkte.

Overtage forhandlingsretten

På det punkt har Landsforeningen en strategi om, at vi vil overtage forhandlingsretten, så det i stedet for ansatte i Kirkeministeriet bliver Landsforeningens medarbejdere, der forhandler overenskomster med de faglige organisationer på det kirkelige område.

Derfor arbejdes der også med strategien i perioderne mellem overenskomstforhandlingerne, hvilket betyder, at det er et område, der fylder meget i afdelingen. På længere sigt vil et direkte aftryk på overenskomsterne betyde, at det i dagligdagen bliver nemmere at være menighedsrådsmedlem.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter