Udsmykningsfonden (nu opløst)

Menighedsrådenes Fond til Udsmykning af Danske Kirker - bedre kendt som Udsmykningsfonden - er nu opløst.

Fonden blev stiftet i 1956 og har igennem årene givet mange menighedsråd en kærkommen økonomisk håndsrækning i forbindelse med udsmykningsprojekter.

De sidste tilskud fra fonden blev bevilget den 3. maj 2011. De projekter, der har fået bevilget et tilskud, har fået en frist på 3 år til at færdiggøre projekterne. Fristen kan ikke forlænges. Hvis der efter de 3 år er penge tilbage i fonden, vil de blive givet til Selskabet for Kirkelig Kunst.

Beslutningen om at opløse fonden blev truffet i foråret 2011 af Den danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening og Landsforeningen af Menighedsråd. Begrundelsen var, at der i dag er helt andre økonomiske vilkår for udsmykningsopgaverne end ved fondens stiftelse i 1956. Udsmykningsopgaverne er blevet meget mere bekostelige, og derfor blev fondens bevillinger i mange tilfælde blot en dråbe i havet.

Tidligere bevillinger