Om sekretariatet

Landsforeningens sekretariat i Sabro ved Aarhus er opdelt i en række afdelinger, der tager sig af opgaver som:

  • Rådgivning af menighedsråd om deres opgaver og kompetencer, herunder rollen som arbejdsgiver, forvaltningsmyndighed, kirkegårdsbestyrelse og kirkelig ledelse i sognet.
  • Kursusvirksomhed om ovenstående emner, herunder afholdelse af årsmøder, temadage, aftenkurser mv.
  • Information og inspiration til menighedsrådene via blandt andet hjemmeside, nyhedsbrev og Menighedsrådenes Blad. 
  • Udgivelse af vejledninger og andet inspirationsmateriale.

Med et godt kendskab til menighedsrådenes og provstiudvalgenes arbejdsopgaver sørger fagligt kompetente og servicemindede medarbejdere for professionel rådgivning af medlemmerne. Sekretariatet indgår desuden i samarbejde med Kirkeministeriet og en række kirkelige organisationer.