Formandsmøde 2017

Formiddagsprogrammet for formandsmødet har fokus på distriktsforeningernes rolle og funktion som politiske organer. Der bliver indbyrdes dialog, oplæg fra Landsforeningen og dialog med formanden og næstformanden for Landsforeningen.

Til sidstnævnte dialog indbydes I til på forhånd at fremsende spørgsmål til besvarelse – spørgsmål der vedrører samspillet mellem distriktsforening, Landsforening og menighedsråd i bred forstand. Spørgsmålene kan fremsendes til cid(at)menighedsraad(dot)dk inden d. 18. april 2017.

Vi ser frem til at se, hvad der optager jer i distriktsforeningerne og til at gå i dialog!

I eftermiddagens program indgår en drøftelse af, hvordan distriktsforeningerne kan spille en rolle i valgene til provstiudvalg og stiftsråd. Derudover vil bestyrelsen præsentere sit oplæg til delegeretmødet for at sikre, at I som formænd for distriktsforeningerne får de bedste forudsætninger for at være velforberedte til årsmødet og de lokale formøder, der må ligge før delegeretmødet.  

Til punktet om aktuelle emner er I velkomne til at byde ind med forslag – også gerne at fremsende disse før mødet, så de kan indgå i mødeplanlægningen. Disse forslag fremsendes til cid(at)menighedsraad(dot)dk

Tid og sted
Lørdag den 22. april 2017 kl. 10.00 - 15.30 i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.