Politisk organisation

Landsforeningens bestyrelse vælges på det første ordinære delegeretmøde efter hvert menighedsrådsvalg. Bestyrelsen består af 20 personer: 14 lægfolk og 6 præster.

Bestyrelse

Landsforeningens nuværende bestyrelse blev valgt på årsmødet 2013.

Se en oversigt over bestyrelsens medlemmer.

Delegeretmøde

Landsforeningens højeste myndighed er delegeretmødet. Der afholdes delegeretmøde en gang om året.

Læs mere om delegeret og årsmødet

-

Politiske udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg,  der svarer til menighedsrådenes udfordringer. Udvalgene rådgiver bestyrelsen.

Læs mere om de fire udvalg

Forretningsudvalg

Bestyrelsens forretningsudvalg består af formand, næstformand, tre bestyrelsesmedlemmer, en kasserer og en sekretær.

Se en oversigt over udvalgets medlemmer.