Medlemskab

Medlemmer

Alle menighedsråd i den danske folkekirke er berettiget til at blive medlem af Landsforeningen. I dag er 99 % af menighedsrådene medlemmer.

Udover menighedsråd i den danske folkekirke er det også muligt for andre at opnå særligt individuelt medlemskab:

  • medlemmer af valgmenighedsbestyrelser

  • medlemmer af danske menighedsråd i Sydslesvig

  • medlemmer af færøske kirkeråd og grønlandske præstegældsråd

  • medlemmer af kirkeråd eller menighedsråd under Danske Sømands- og Udlandskirker

  • medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet, at menighedsrådet ikke skal være medlem af Landsforeningen

  • provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd. 

Særligt medlemskab omfatter tilsendelse af Menighedsrådenes Blad samt ret til deltagelse uden stemmeret i Landsforeningens årsmøde.