Nye muligheder for distriktsforeninger

I maj bliver Landsforeningens nye hjemmeside relanceret, bl.a. med mere fokus på distriktsforeningernes arbejde

Af Jesper Moll

Landsforeningens nuværende hjemmeside har efterhånden en hel del år på bagen, og til maj må den da også vige pladsen for en mere moderne udgave med nyt design og mere redaktionelt indhold. Den nye hjemmeside er et led i planen om at sørge for en god og tæt kontakt mellem Landsforeningen, distriktsforeningerne og menighedsrådsmedlemmerne. 

En lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra to distriktsforeningsbestyrelser og et menighedsråd har været involveret i at udvikle den nye hjemmeside, der fremover vil indeholde flere oplysninger om aktiviterne i distriktsforeningerne.

- Vi har lagt vægt på, at den nye hjemmeside også bliver en kommunikationsplatform for distriktsforeningerne, der sådan helt lavpraktisk kan være med til både at skabe overblik og gå i detaljen med emner, der vedrører distriktsforeningernes arbejde, siger Iben Tolstrup fra arbejdsgruppen. Hun er præst og medlem af Hove-Hygum-Tørring sognes menighedsråd. 

Flere informationer
Indtil nu har Landsforeningens hjemmeside primært haft kontaktoplysninger på bestyrelserne, men fremover bliver der også plads til historier fra distriktsforeningerne, der kan inspirere andre. Foreningernes regnskaber får også en naturlig plads på den nye hjemmeside.

Arbejdsgruppen ser det som et positivt skridt, at distriktsforeningerne kan bruge www.menighedsraad.dk mere aktivt i deres arbejde.

- Jeg tror, at siden kan hjælpe med at få udbredt gode ideer mellem distriktsforeningerne, siger en anden af arbejdsgruppens repræsentanter, Marius Nørgaard fra Bov sogns menighedsråd.

Den nye hjemmeside bliver lanceret i maj.