Perspektiv på folkekirken

Hvordan er det at være kirke i dagens Danmark? Landsforeningens skriftserie Perspektiv på folkekirken leverer analyser af kirkens vilkår i en moderne verden. Serien er tænkt til alle med et ledelsesansvar i kirken - og til andre, som har brug for at få sat tingene lidt i perspektiv.  

Perspektiv nr. 3: Meninger med menighedsråd
Hvad gør arbejdet i et menighedsråd meningsfyldt? I det nyeste nummer af Perspektiv er det menighedsrådene selv, der svarer.

Bogen tegner et billede af menighedsrådsmedlemmer ud fra blandt andet alder, uddannelse, familietraditioner, religiøsitet og forventninger til arbejdet. Bogen baserer sig på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt menighedsådsmedlemmer  i 2008. 

Hent bogen gratis som pdf-fil

Perspektiv nr. 2: Præsten som generalist og specialist
Hvad laver præsten? Og hvordan kan folkekirken forholde sig til befolkningens mange forskelligartede forventninger til præsten?

Det dilemma er tema for Præsten som generalist og specialist, der bl.a. indeholder artikler med erfaringer fra forskellige typer arbejdsdelinger og en stor analyse af forskellige præstetyper. Hent spørgeskemaet, der ligger bag analysen, her.

Hent bogen gratis som pdf-fil

Pespektiv nr. 1: Menighedsrådetsvalgets betydning og tilslutning
Hvorfor er menighedsrådsvalget vigtigt, og hvilken opbakning har valget i befolkningen?

Første nummer af skriftserien indeholder Landsforeningens landsdækkende valg- og vælgerundersøgelser, der bliver perspektiveret i forhold til udviklingen siden 1949 og andre former for valg.

Hent bogen gratis som pdf-fil