Folkekirkens Struktur

Folkekirken har en kompleks struktur uden en øverste ledelse. I stedet ledes folkekirken dels af de folkevalgte menighedsråd, dels af de gejstlige (præster, provster og biskopper) og kirkeministeren.

Fra sogn til minister
Kirkens mindste enhed er sognet. Landets 2187 sogne ledes af de lokale menighedsråd. Sognene er bundet sammen i pastorater, som igen er en del af landets 107 provstier. Provstierne er samlet i 10 stifter, der ledes af hver sin biskop og stiftsråd. Kirkeministeren sætter de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. 

Folkekirkens struktur til debat
Kirkeministeren har besluttet at nedsætte en kommission, der skal se på, hvordan folkekirken skal struktureres i fremtiden. D. 16. april 2012 var folkekirkens mange interessenter derfor inviteret til konference.

Læs mere om konferencen 

"folkekirkens forfatning ordnes ved lov” (§ 66).

Grundloven 1849, § 66