Menighedsrådene

Der er 1748 menighedsråd og knap 13.000 valgte menighedsrådsmedlemmer i Danmark. De yder et stort stykke frivilligt arbejde for at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Menighedsrådene vælges af folkekirkens medlemmer og sidder i fire år ad gangen. Der skal vælges nye råd i løbet af efteråret 2016 (valgdatoen er d. 8. november 2016, men langt de fleste råd bliver dannet på opstillingsmøder d. 13. september). Det seneste menighedsrådsvalg var den d. 13. november 2012.

Faste opgaver
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne - og ansætter og leder kirkens ansatte.

Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer (mindst 5) og sognets præster. Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd.